Show simple item record

Methods and tools to increase creativitydc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorKristina Šturmová
dc.date.accessioned2020-06-21T22:51:49Z
dc.date.available2020-06-21T22:51:49Z
dc.date.issued2020-06-21
dc.identifierKOS-878879684705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88411
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zhodnocením a implementací technik na podporu tvořivosti v konkrétní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny termíny jako tvořivost, kroky kreativního procesu a faktory ovlivňující kreativitu. Na tvořivost je nahlédnuto z několika úhlů pohledu od kreativity ve vztahu k jedinci, kreativity ve vztahu k týmu a kreativity na úrovni celé organizace. V závěru teoretické části je prostor věnován způsobům, jak rozvíjet tvořivý potenciál jedinců a technikám, které aktivují kreativitu při týmové spolupráci. Praktická část diplomové práce obsahuje aplikaci kvalitativního výzkumu, popis jednotlivých technik a metod na podporu tvořivosti včetně jejich kritického zhodnocení. Hlavním přínosem práce je analýza kultury organizace a doporučení metod a technik pro zvýšení tvořivosti v projektovém týmu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation and implementation of creative techniques in a specific company. The theoretical part includes chapters such as creativity, steps of the creative process and factors that influence creativity. It is viewed from several perspectives starting from creativity of the individual, creativity of the team and creativity at the level of the entire organization. At the end of the theoretical part are presented ways of developing creative potential of individuals and techniques that activate creativity in teamwork. The practical part of the thesis includes qualitative research, description of individual techniques and methods to support creativity, including the evaluation of the research. The main contribution of this work is the analysis of the organization culture and proposed improvement for the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkultura organizacecze
dc.subjecttvořivostcze
dc.subjectrozvoj kreativitycze
dc.subjectkreativní technikycze
dc.subjectzměnycze
dc.subjectorganizational cultureeng
dc.subjectcreativityeng
dc.subjectcreative developmenteng
dc.subjectcreative techniqueseng
dc.subjectorganizational changeeng
dc.titleMetody a nástroje na podporu kreativitycze
dc.titleMethods and tools to increase creativityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZárubová Lucie
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record