Show simple item record

Performance Management, Motivation an Stabilization of IT Staffdc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorBarbora Šenková
dc.date.accessioned2020-06-21T22:51:46Z
dc.date.available2020-06-21T22:51:46Z
dc.date.issued2020-06-21
dc.identifierKOS-988758828505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88407
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá systémem řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků jednoho týmu IT oddělení vybrané společnosti s cílem posoudit stávající stav, vymezit příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Teoretická část je věnována významu lidského faktoru, systému řízení lidských zdrojů, vedení jednotlivců a týmu k dlouhodobé výkonnosti i stabilizaci jednotlivců a pracovních týmů. Praktická část obsahuje představení vybrané společnosti a jejího IT oddělení, analýzu stávajícího stavu řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků IT oddělení a vyhodnocení rozhovorů s pracovníky jednoho týmu IT oddělení a jejich manažerem. Výsledkem jsou návrhy a doporučení na zlepšení řízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků IT oddělení společnosti.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the system of performance management, motivation and stabilization of employees of one team of the IT department of a selected company in order to assess the current situation, identify opportunities for improvement and propose appropriate solutions. The theoretical part is devoted to the importance of the human factor, human resource management system, leadership of individuals and teams to long-term performance and stabilization of individuals and work teams. The practical part contains an introduction to the selected company and its IT department, analysis of the current state of performance management, motivation and stabilization of IT department employees and evaluation of interviews with employees of one team of the IT department and their manager. The result is suggestions and recommendations for improving performance management, motivation and stabilization of the company's IT department staff.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení lidských zdrojůcze
dc.subjectřízení pracovního výkonucze
dc.subjectmotivace pracovníkůcze
dc.subjectstabilizace pracovníkůcze
dc.subjectHuman resources managementeng
dc.subjectwork performance managementeng
dc.subjectemployee motivationeng
dc.subjectemployee stabilizationeng
dc.titleŘízení výkonu, motivace a stabilizace pracovníků v IT firměcze
dc.titlePerformance Management, Motivation an Stabilization of IT Staffeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHavel Vladimír
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record