Show simple item record

Proposal new strategy of communication in the companydc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorTomáš Svoboda
dc.date.accessioned2020-06-21T22:51:29Z
dc.date.available2020-06-21T22:51:29Z
dc.date.issued2020-06-21
dc.identifierKOS-884679185105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88391
dc.description.abstractV této diplomové práci je řešena problematika marketingové komunikace v offline a online provedení při návrhu nové strategie komunikace. V teoretická část začíná úvodem do marketingu, kdy se postupnými kroky dostáváme ke komunikačnímu mixu. Díky těmto základním pojmům řeší důležité složky digitálního marketingu, které jsou nutné znát pro bližší pochopení praktické části. Pro vytvoření návrhu nové komunikace byly blíže vysvětlena situační analýza, která analyzuje současný stav v podniku. Podrobně je dále rozvedena na příkladu podniku v praktické části.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals wih issue of offline and online marketing communication and implementation in the design of a new communication strategy. The theoretical part begins with an introduction to marketing, where we gradually get to the communication mix. Thanks to these basic concepts they solve important components of digital marketing, which are necessary to know for a closer understanding of the practical part. The situation analysis, which analyses the current situation in the company, was explained in more detail to create a new communication proposal. It is further elaborated on the example of company in the practical part.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingový mixcze
dc.subjectkomunikační mixcze
dc.subjectsituační analýzacze
dc.subjectframework STDCcze
dc.subjectdigitální marketingcze
dc.subjectnávrh nové komunikacecze
dc.subjectMarketing mixeng
dc.subjectcommunication mixeng
dc.subjectsituation analysiseng
dc.subjectSTDC frameworkeng
dc.subjectdigital marketingeng
dc.subjectnew communication proposaleng
dc.titleNávrh nové komunikační strategie v podnikucze
dc.titleProposal new strategy of communication in the companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrálová Petra
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record