Show simple item record

Video signal processing using the system on chip for stage lighting control.dc.contributor.advisorHazdra Pavel
dc.contributor.authorMartin Čurda
dc.date.accessioned2020-06-18T22:52:47Z
dc.date.available2020-06-18T22:52:47Z
dc.date.issued2020-06-18
dc.identifierKOS-960815602005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88201
dc.description.abstractCílem práce je navrhnout a realizovat funkční zařízení založené na systému na čipu (SoC) Zynq-7000 firmy Xilinx za využití vývojového prostředí Vivado HLS, jež bude možné využít při reálných aplikacích světelné jevištní techniky. Systém umožňuje v reálném čase identifikovat vybraná světelná zařízení řízená protokolem DMX512 ve snímaném obrazu. Teoretická část práce je zaměřena na analýzu daného problému, použité platformy a vývojového prostředí. Část textu je věnována i zpracování obrazu a protokolu DMX512. Praktická část se zabývá řešením detekce světelných zařízení v obrazu za využití Soc Zynq a popisem funkce realizovaného zařízení.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to design and implement a functional device based on a system on chip (SoC) Zynq-7000 by Xilinx company while using the Vivado HLS development environment. This may be used in real applications of stage lighting technology. The system allows to identify selected lighting instruments controlled by the DMX512 protocol in the captured image in real time. The theoretical part of the paper focuses on the analysis of the problem, the platform used and the development environment. Some part of the text is also devoted to image processing and the DMX512 protocol. The practical part deals with the solution of detection of lighting devices in the image using Soc Zynq and it also describes the function of the implemented device.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSoCcze
dc.subjectSystém na čipucze
dc.subjectZynqcze
dc.subjectXilinxcze
dc.subjectZybocze
dc.subjectVivadocze
dc.subjectHLScze
dc.subjectzpracování obrazucze
dc.subjectDMX512cze
dc.subjectpódiové osvětlenícze
dc.subjectsvětelné zařízenícze
dc.subjectSoCeng
dc.subjectSystem on chipeng
dc.subjectZynqeng
dc.subjectXilinxeng
dc.subjectZyboeng
dc.subjectVivadoeng
dc.subjectHLSeng
dc.subjectVideo signal processingeng
dc.subjectDMX512eng
dc.subjectstage lightingeng
dc.titleZpracování videosignálu ve světelné technice využívající systém na čipu.cze
dc.titleVideo signal processing using the system on chip for stage lighting control.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRozehnal Zdeněk
theses.degree.disciplineElektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record