Show simple item record

Centralized Planning of Autonomous Trafficdc.contributor.advisorSurynek Pavel
dc.contributor.authorOndřej Pleticha
dc.date.accessioned2020-06-14T10:40:44Z
dc.date.available2020-06-14T10:40:44Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.identifierKOS-962290785805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87975
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problémem řízení autonomní dopravy ve městech. Je uvažována budoucnost, kde jsou všechna vozidla sdílená a dokáží přepravovat osoby či předměty sama bez řidiče. Zákazníci pouze vytváří požadavky o přepravu. Cílem práce je pro daný systém navrhnout a otestovat algoritmy, které by mohly být použity při řešení problému nalezení vhodných tras pro vozidla. Klíčové ukazatele jsou celková energetická náročnost systému a spokojenost zákazníků. Pro ověření výsledků algoritmů je vytvořena simulace, která ve zjednodušené verzi napodobuje dopravu a požadavky ve městě. Nejprve je definováno prostředí, které popisuje, jak by uvedený dopravní systém mohl fungovat. Pro řízení dopravy jsou uvažovány tři různé existující algoritmy, které se liší v rozdělování požadavků a plánování tras vozidel. Všechny tři algoritmy jsou upraveny a vylepšeny o možnost zpracovávat požadavky s různou prioritou. Testování je zaměřeno na schopnost algoritmů uspokojovat požadavky při různém poměru vozidel a úkolů. Dále je také zkoumáno, jak dlouho zákazníci za určitých podmínek čekají nebo jaké jsou požadavky na výpočetní výkon u jednotlivých algoritmů.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the problem of managing autonomous traffic in cities. We consider future transport system where all vehicles are shared and can transport people or objects on their own without a driver. Customers only create transport requests. The aim of the work is to design and test algorithms for the system that could be used to solve the problem of finding suitable routes for vehicles. Key objectives are the overall energy performance of the system and customer satisfaction. To verify the results of the algorithms, a simulation is implemented which, in a simplified model, mimics traffic and city requirements. First, an environment is defined that describes how that transportation system might work. Three different existing algorithms are considered for traffic management, which differ in the distribution of requirements and the planning of vehicle routes. All three algorithms are modified and improved to allow for different priority requests. The testing is focused on the ability of algorithms to meet requirements at different vehicle to task ratios. Furthermore, it is also examined how long customers waited under certain conditions or what the computing power requirements are for individual algorithms.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectřízení dopravycze
dc.subjectautonomní dopravacze
dc.subjectmulti-agent pathfindingcze
dc.subjectmulti-agent pickup and deliverycze
dc.subjectconflict based searchcze
dc.subjecttoken passingcze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjecttraffic managementeng
dc.subjectautonomous transporteng
dc.subjectmulti-agent pathfindingeng
dc.subjectmulti-agent pickup and deliveryeng
dc.subjectconflict based searcheng
dc.subjecttoken passingeng
dc.subjectsimulationeng
dc.titleCentralizované plánování autonomní dopravycze
dc.titleCentralized Planning of Autonomous Trafficeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKlouda Karel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record