Show simple item record

Multi-Platform File Storage Management Tooldc.contributor.advisorSuchánek Marek
dc.contributor.authorJan Zvěřina
dc.date.accessioned2020-06-14T10:40:24Z
dc.date.available2020-06-14T10:40:24Z
dc.date.issued2020-06-13
dc.identifierKOS-882930741805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87957
dc.description.abstractPráce je zaměřena na návrh a implementaci programu, který by umožňoval evidenci souborů v paměťových zařízeních. Program musí implementovat také vyhledávání, a to i v případě, kdy je paměťové zařízení odpojeno od počítače. Práce obsahuje analýzu existujících programů a průzkum s potenciálními uživateli. Na základě výstupů rešerše byly vytvořeny požadavky na program a případy užití. Návrh programu obsahuje drátový model, architekturu a relační databázový model. Z návrhu vychází volba použitých technologií pro implementaci programu. Implementace věrně dodržela návrh. Program je napsán v programovacím jazyce Java a jedná se o desktopovou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním. Finální program byl podroben uživatelskému testování, ze kterého vzešel seznam potřebných změn a úprav. Program splňuje všechny cíle stanovené zadáním a všechny funkční a nefunkční požadavky.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the design and implementation of a program that would allow the user to index files of memory devices. The program must also allow a file search, even if the memory device is disconnected from the computer. The thesis contains an analysis of existing programs and a survey with potential users. Requirements for the program and use cases were created based on the results of that analysis. The design of the program includes wireframes, architecture, and a relational database model. Technologies to implement the program were chosen based on the design. The implementation faithfully adhered to the design. The program is written in the Java programming language as a desktop application with a graphical user interface. The finalized program was subjected to user testing, which resulted in a list of needed changes and modifications. The program meets all the objectives set by the assignment and all functional and nonfunctional requirements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpaměťové médiumcze
dc.subjectindex souborůcze
dc.subjectvyhledávání souborůcze
dc.subjectpřipojená zařízenícze
dc.subjectodpojená zařízenícze
dc.subjectJavacze
dc.subjectdesktopová aplikacecze
dc.subjectmemory deviceeng
dc.subjectindex of fileseng
dc.subjectfile searcheng
dc.subjectconnected deviceseng
dc.subjectdisconnected deviceseng
dc.subjectJavaeng
dc.subjectdesktop applicationeng
dc.titleMultiplatformní nástroj pro správu souborových úložišťcze
dc.titleMulti-Platform File Storage Management Tooleng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBlizničenko Jan
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record