Show simple item record

Career and Development Plans at Aerosol - service, a.s.dc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorNikola Mesárošová
dc.date.accessioned2020-06-14T10:39:58Z
dc.date.available2020-06-14T10:39:58Z
dc.date.issued2020-06-13
dc.identifierKOS-878590311905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87937
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje kariérním a rozvojovým plánům v podniku Aerosol-service, a.s. Teoretická část obsahuje první kapitolu o firemním vzdělání, kde je představen jeho význam, cíle a metody vzdělání. Další kapitola se zabývá rozvojem a kariérou zaměstnanců, plánováním osobního rozvoje a plánováním kariéry. Třetí kapitola se zabývá výběrem zaměstnanců a metodami výběru. Poslední kapitola je zaměřena na hodnocení zaměstnanců a jsou zde představeny i metody hodnocení. Praktická část je zaměřena na představení společnosti a analýzu kariérních a rozvojových plánů podniku Aerosol-service, a.s. Cílem práce je analýza aktuálních rozvojových plánů, porovnání s konkurencí a nalezení problémů spojené s rozvojem a výběrem zaměstnanců.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with career and development plans at Aerosol-service, a.s. The theoretical part contains first charter about education of company, where its the mening of education, educational goals and methods of education are presented. The next charter deals with development and career of employees, personal development planning and carem planning. The third charter focused on the selection of employees and methods of selection. The last charter is focused on evaluating of employees and there are presented methods of evaluation. The practical part focused on introducing the company and analysis of career and development plansat Aerosol-service, a.s. The aim of the thesis is an analysis of achal plans of development, comparing with the competition and reveal problems associated with development and selection of employees.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKariéra pracovníkůcze
dc.subjectvzdělánícze
dc.subjecthodnocení zaměstnancůcze
dc.subjectvýběr zaměstnancůcze
dc.subjectosobní rozvojcze
dc.subjectcílecze
dc.subjectCareer of workerseng
dc.subjectdevelopmenteng
dc.subjecteducationeng
dc.subjectevaluating of employeeseng
dc.subjectselection of employeeseng
dc.subjectpersonal developmenteng
dc.subjectgoalseng
dc.titleKariérní a rozvojové plány v podniku Aerosol - service, a.s.cze
dc.titleCareer and Development Plans at Aerosol - service, a.s.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record