Show simple item record

Financial Analysis of MEDIN a.s.dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorPetr Lácha
dc.date.accessioned2020-06-14T10:39:49Z
dc.date.available2020-06-14T10:39:49Z
dc.date.issued2020-06-12
dc.identifierKOS-878590304405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87931
dc.description.abstractJako téma své bakalářské práce jsem si zvolil finanční analýzu společnosti MEDIN a.s., jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba a prodej zdravotnické techniky jako například chirurgické nástroje, náhrady kyčelních a kolenních kloubů, stomatologické nástroje a systémy pro hřebování a dlaho-vání. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví společnosti MEDIN a.s. a to v období 2014 až 2018. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je část teoretická, která popi-suje cíle a podstatu finanční analýzy, použité nástroje a metody a její zdroje. Druhá část, která je část praktická, obsahuje podrobnější představení firmy a aplikaci již zmíněných metod a nástrojů finanční analýzy včetně závěrečného zhodnocení finančního zdraví podniku.cze
dc.description.abstractAs a topic of my bachelor's thesis, I chose the financial analysis of MEDIN a.s., whose main business is the production and sale of medical equipment such as surgical instruments, hip and knee replace-ments, dental instruments and systems for nailing and splinting. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial health of the company MEDIN a.s. namely in the period from 2014 to 2018. The bachelor thesis is divided into two parts. The first part deals with the theory describing the objectives and essence of financial analysis, the tools and methods used and its sources. The second part, which is a practical one, contains a more detailed introduction to the company and the appli-cation of the already mentioned methods and tools of financial analysis, including the final evalua-tion of the financial health of the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFinanční analýzacze
dc.subjectfinanční zdravícze
dc.subjectabsolutní ukazatelecze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectbilanční pravidlacze
dc.subjectban-krotní modelycze
dc.subjectFinancial analysiseng
dc.subjectfinancial healtheng
dc.subjectabsolute indicatorseng
dc.subjectratio indicatorseng
dc.subjectbalance ruleseng
dc.subjectbankruptcy modelseng
dc.titleFinanční analýza MEDIN a.s.cze
dc.titleFinancial Analysis of MEDIN a.s.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStrouhal Jiří
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record