Show simple item record

Assessment Center as a Method of Employee Selectiondc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorTereza Heroková
dc.date.accessioned2020-06-11T14:35:07Z
dc.date.available2020-06-11T14:35:07Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-878590288005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87833
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá assessment centrem jako metodou výběru zaměstnanců s cílem analyzovat využití metody assessment centrum při výběru zaměstnanců ve vybrané pojišťovací společnosti, určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodné změny. Teoretická část na základě odborné literatury vymezuje podstatu výběru zaměstnanců a představuje využití assessment centra při výběru zaměstnanců. Praktická část obsahuje představení vybrané společnosti, posouzení získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti, zhodnocení využití assessment centra ve společnosti a návrhy na zlepšení využití assessment centra během výběrových řízení ve společnosti.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the assessment center as a method of selecting employees in order to analyze the application of the assessment center method in the selection of employees in an insurance company, identify possible opportunities for improvement and propose appropriate changes. The theoretical part, based on the literature, defines the essence of the employee selection and represents the use of the assessment center in the selection of employees. The practical part contains an introduction of the selected company, recruitment and selection of employees in the company, evaluation of the avail of the assessment center in the company and suggestions for improving the use of the assessment center during selection process in the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectřízení lidských zdrojůcze
dc.subjectvýběr zaměstnancůcze
dc.subjectassessment centrumcze
dc.subjectvýběrové řízenícze
dc.subjectmetody výběrucze
dc.subjecthuman resource managementeng
dc.subjectselection of employeeseng
dc.subjectassessment centereng
dc.subjecthiring processeng
dc.subjectselection methodseng
dc.titleAssessment centrum jako metoda výběru pracovníkůcze
dc.titleAssessment Center as a Method of Employee Selectioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAndres Pavel
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record