Show simple item record

Smoking Cessation Programme App User Data Analysis and Visualisationdc.contributor.advisorProkop Jindřich
dc.contributor.authorMichal Šípek
dc.date.accessioned2020-06-11T14:34:31Z
dc.date.available2020-06-11T14:34:31Z
dc.date.issued2020-06-11
dc.identifierKOS-857605377305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87809
dc.description.abstractExpanze na trhu chytrých telefonů umožňuje kuřákům začít odvykat kouření s pomocí jejich mobilních zařízení. Mobilní aplikace mohou uživateli pomoct projít celým procesem odvykání. Tato práce se zaměřuje na analýzu a vizualizaci uživatelských dat z jedné takové aplikace. Uživatelská data byla rozdělena na dvě hlavní skupiny - data jako jsou demografické údaje či postup aplikací, u kterých lze hodnoty automaticky interpretovat, a nestrukturovaná textová data. První skupina dat byla následně vizualizována pomocí vlastního rozšíření Django administrace, které umožňuje autorizovaným uživatelům filtrovat a dále zpracovávat uživatelská data a volit požadovaný typ grafu pro danou vizualizaci. Analýza nestrukturovaných textových dat se zaměřila na návrh klasifikátoru s pomocí algoritmu K-Nearest Neighbors, který by byl schopen přiřadit více označení k jednotlivým hlavním důvodům uživatelů pro odvykání. Pro tento účel byla definována sada 7 možných označení: peníze, zdraví, vztahy, těhotenství, osobní hodnoty a estetika. Klasifikátor dosáhl 84% přesnosti. Klasifikátor byl následně použit na množinu 1822 uživatelských odpovědí. Z klasifikace bylo odhadnuto, že 60,3 % uživatelů se rozhodlo skončit ze zdravotních důvodů, 37,5 % z finančních důvodů, 18,6 % kvůli jejich životním cílům a/nebo osobním hodnotám, 15,6 % kvůli rodině či přátelům, 10,3 % kvůli dopadu na jejich psychiku, 1,3 % kvůli těhotenství a 0,4 % z estetických důvodů.cze
dc.description.abstractWith the expansion of the smartphone market, smokers have the ability to enroll in a virtual smoking cessation programme on their phones. Such mobile applications can help users with the whole smoking cessation process. This thesis focuses on analyzing and visualizing user data from one such application. User data was split into two main groups - data such as demographics and application progress, for which the values can be automatically interpreted, and free text input. The first group was then visualized through a custom extension of Django's administration interface that gives authorized users the ability to filter and process user data, as well as select the desired chart type. Free text input analysis focused on designing a K-Nearest Neighbors classifier that would assign multiple labels to responses users entered as their main reasons for quitting. A set of 7 possible labels was defined: money, health, relationships, pregnancy, personal values, and aesthetics. The classifier was able to achieve 84% accuracy. Using this classifier on a dataset of 1822 user responses, it was estimated that 60.3% of users were quitting for health-related reasons, 37.5% for financial reasons, 18.6% because of their life goals and/or personal values, 15.6% because of their family/friends, 10.3% for their state of mind, 1.3% because of pregnancy, and 0.4% for aesthetic reasons.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectodvyknutí kouřenícze
dc.subjectvizualizace datcze
dc.subjectanalýza textucze
dc.subjectmulti-label klasifikace textucze
dc.subjectsmoking cessationeng
dc.subjectdata visualizationeng
dc.subjectfree text input analysiseng
dc.subjectmulti-label text classificationeng
dc.titleAnalýza a vizualizace uživatelských dat mobilní aplikace pro odvyknutí kouřenícze
dc.titleSmoking Cessation Programme App User Data Analysis and Visualisationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeGabrhelík Roman
theses.degree.disciplineInformatika a počítačové vědycze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record