Show simple item record

Software for Analysis of Automotive Ethernet Communicationdc.contributor.advisorNovák Jiří
dc.contributor.authorAleš Novotný
dc.date.accessioned2020-06-10T13:58:16Z
dc.date.available2020-06-10T13:58:16Z
dc.date.issued2020-06-10
dc.identifierKOS-960824044805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87790
dc.description.abstractCílem této práce je implementovat systém, který interpretuje pakety z 100/1000BASE-T1 Automotive Ethernetu za pomocí běžného osobního počítače připojenému k převodníku médií z Automotive Ethernetu na běžný Ethernet. Především byly navrženy metody pro zachytávání paketů Automotive ethernetu, filtrování příchozí komunikace, interpretaci dat za pomocí Automotive Open System Architecture Extensible Markup Language a logování zachycených dat do různých formátů. Navržený systém je modulární a může být využit pro zpracování dat z grafického rozhraní, příkazového řádku Windows, Tcl konzole, nebo z jiného programu. Funkčnost systému byla testována v několika simulacích za použití simulátoru vestavěné řídicí jednotky.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to implement 100/1000BASE-T1 Automotive Ethernet packet interpreting system for a common personal computer connected to media converter from Automotive Ethernet device to conventional Ethernet. Especially, methods for Automotive packet capturing, filtering incoming communication, interpreting data with Automotive Open System Architecture Extensible Markup Language (AUTOSAR XML or ARXML), and logging of captured data to various formats are proposed. The designed system is modular, and it can be used from Graphical User Interface (GUI), Windows Command Prompt interface, Tcl console, or another program. The functionality of the system has been tested in several simulations using captured data from the Electronic Control Unit (ECU).eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject100/1000BASE-T1 Automotive Eternetcze
dc.subjectinterpretace paketůcze
dc.subjectpřevodník médiícze
dc.subjectAutomotive Open System Architecture Extensible Markup Languagecze
dc.subjectlogovánícze
dc.subjectgrafické rozhranícze
dc.subjectvestavěná řídicí jednotkacze
dc.subject100/1000BASE-T1 Automotive Etherneteng
dc.subjectpacket interpretingeng
dc.subjectmedia convertereng
dc.subjectAutomotive Open System Architecture Extensible Markup Languageeng
dc.subjectloggingeng
dc.subjectGraphical User Interfaceeng
dc.subjectElectronic Control Uniteng
dc.titleProgramové vybavení pro analýzu komunikace v síti Automotive Ethernetcze
dc.titleSoftware for Analysis of Automotive Ethernet Communicationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeČernovský Jiří
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record