Show simple item record

Small cogeneration effectivenessdc.contributor.advisorVašíček Jiří
dc.contributor.authorLukáš Havel
dc.date.accessioned2020-06-10T13:57:27Z
dc.date.available2020-06-10T13:57:27Z
dc.date.issued2020-06-10
dc.identifierKOS-857605032605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87757
dc.description.abstractCílem práce je zvolit vhodnou kogenerační jednotku pro instalaci v areálu společnosti ÚJV Řež, a. s. a zpracovat ekonomické vyhodnocení dané instalace. V první části práce se věnuji obecně principu kogenerace, jejím výhodám a různým typům kogeneračních jednotek. V další části se nachází stručná charakteristika areálu a přehled vstupních údajů pro samotný výpočet. Následně v práci řeším návrh provozu, a na základě spotřeb společnosti zvolím vhodnou kogenerační jednotku. Nakonec spočítám ekonomické parametry zvolené jednotky a provedu ekonomické vyhodnocení pomocí kritérií čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a diskontované doby návratnosti. Hodnocení je provedeno ve dvou variantách, v závislosti na přiznané státní podpoře.cze
dc.description.abstractThe scope of this thesis is to choose a suitable cogeneration unit for installation in the premises of ÚJV Řež, a. s. and to process an economic evaluation of the installation. In the first part I deal with the principles of cogeneration in general, its advantages and different types of CHP units. In the next part there is a brief description of the location and an overview of input data for the calculation itself. Subsequently, I establish the operation schedule and based on the company energies consumptions I choose a suitable CHP unit. Finally, I specify the economic parameters of the selected CHP unit and perform an economic evaluation using the criteria of net present value, internal rate of return and discounted payback period. The evaluation is elaborated in two variants, depending on the granted financial support.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKogeneracecze
dc.subjectkombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET)cze
dc.subjectelektrická energiecze
dc.subjectzemní plyncze
dc.subjectpodpora malé kogeneracecze
dc.subjectčistá současná hodnotacze
dc.subjectvnitřní výnosové procentocze
dc.subjectCogenerationeng
dc.subjectcombined heat and power (CHP)eng
dc.subjectelectricityeng
dc.subjectnatural gaseng
dc.subjectsmall cogeneration supporteng
dc.subjectnet present valueeng
dc.subjectinternal rate of returneng
dc.titleEfektivnost malé kogeneracecze
dc.titleSmall cogeneration effectivenesseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlein Vít
theses.degree.disciplineElektrotechnika a managementcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record