Show simple item record

Gel Electrophoresis Image Analysisdc.contributor.advisorKybic Jan
dc.contributor.authorJosef Grus
dc.date.accessioned2020-06-10T11:11:43Z
dc.date.available2020-06-10T11:11:43Z
dc.date.issued2020-06-08
dc.identifierKOS-857604992505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87638
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je popsat použité metody zpracování obrazu gelové elektroforézy. Práce se zabývá detekcí značek zachycených na snímcích gelové elektroforézy a jejich následným zpracováním. To se skládá z vybrání značek tvořících žebříčky s referenčními hodnotami počtu bází, opravou vstupní rotace v obrázcích a zkreslení způsobeného nehomogenitou proudu, fitování nalezených žebříčků do referenční struktury, a odhad počtu bází neznámých značek na základě jejich polohy vzhledem k referenčním žebříčkům. Výsledky práce jsou vizualizovány pomocí jednoduše ovladatelného programu.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to describe used methods of image processing of gel electrophoresis. The thesis deals with the detection of markers - bands, captured on the images of gel electrophoresis and their subsequent processing. This processing consists of selecting the ladder markers with base pairs reference values, correcting the image rotation and current inhomogeneity distortion, fitting the found ladders to a reference structure, and estimating the number of base pairs of the unknown markers based on their position relative to the reference ladders. The results are visualized using an easy-to-use program.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectelektroforézacze
dc.subjectMOSSE filtrcze
dc.subjectkaskádní detektorcze
dc.subjectproblém přiřazenícze
dc.subjectelectrophoresiseng
dc.subjectMOSSE filtereng
dc.subjectcascade detectoreng
dc.subjectassignment problemeng
dc.titleAnalýza obrazu gelové elektroforézycze
dc.titleGel Electrophoresis Image Analysiseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠára Radim
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record