Show simple item record

Mobile Robot Motion Planning in Shopfloordc.contributor.advisorSmutný Vladimír
dc.contributor.authorAdam Ukleh
dc.date.accessioned2020-06-10T11:10:52Z
dc.date.available2020-06-10T11:10:52Z
dc.date.issued2020-06-09
dc.identifierKOS-773337336405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87600
dc.description.abstractHlavným cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť a skonštruovať roadmapu, po ktorej by sa mobilný robot dokázal bezkolízne pohybovať. Roadmapu sme reprezentovali ako orientovaný graf. V závere práce sme sa venovali priradeniu smerov cestám vo vytvorenej roadmape. Matematická morfológia a spracovanie obrazu boli základom konštrukcie roadmapy. Práca obsahuje návrh a konštrukciu roadmapy, popis algoritmov a ich následnú implementáciu a experimentálne výsledky, ktoré dokazujú funkčnosť celkového návrhu.cze
dc.description.abstractThe main goal of bachelor thesis was to design and construct a roadmap, on which a mobile robot would be able to move without collision. Roadmap was represented as an oriented graph. At the end of the thesis we focused on assigning directions to roads in constructed roadmap. The basic of a roadmap construction was a mathematical morphology and image processing. The thesis consists of a design and construction of a roadmap, algorithm description and its implementation and experimental results. Experimental results prove funcionality of the overall design.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmobilný robotcze
dc.subjectroadmapacze
dc.subjectplánovaniecze
dc.subjectnavigáciacze
dc.subjectspracovanie obrazucze
dc.subjectmobile roboteng
dc.subjectroadmapeng
dc.subjectplanningeng
dc.subjectnavigationeng
dc.subjectimage processingeng
dc.titlePlánování pohybu mobilního robotu v průmyslovém prostředícze
dc.titleMobile Robot Motion Planning in Shopflooreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKošnar Karel
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record