Show simple item record

Admin interface for Pingl applicationdc.contributor.advisorMolčík Filip
dc.contributor.authorFilip Štěrba
dc.date.accessioned2020-06-10T11:10:51Z
dc.date.available2020-06-10T11:10:51Z
dc.date.issued2020-06-04
dc.identifierKOS-773337312105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/87594
dc.description.abstractCílem této práce je nejprve zanalyzovat potřebu uživatelů administrace a důvody pro vznik projektu. Následně od relevantních uživatelů sesbírat požadavky a určit rozsah práce. Důkladná analýza současné situace a požadavků uživatelů bude následně využita při porovnávání technologií a výběru té nejvhodnější. Nelze totiž bez znalosti celkového rozsahu projektu a požadavků jednoznačně vybrat vhodnou technologii pro implementaci. Při výběru technologie budou analyzovány a porovnány dva přístupy pro tvorbu webových aplikací a následně zvolen nejvhodnější postup. Na základě sesbíraných informací bude učiněn návrh podoby uživatelského rozhraní a provedena implementace systému. Po dokončení implementace proběhne testování, které ověří výsledek implementace.cze
dc.description.abstractThe goal of this semestral thesis is to analyze the needs of administration users and reasons for project development. Next, collect requirements from stakeholders and define the scope of the project. Results of the current situation analysis and user requirements will be used during technologies comparison and selection of the most relevant one. Without knowledge of project scope and all requirements, it would not be possible to choose the best technology for implementation. Two principles of web application development will be compared and the best for our case will be selected. Based on requirements will be designed user interface and created a simple prototype of a single-page application with selected technologies.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectadministracecze
dc.subjectsingle-page aplikacecze
dc.subjectwebcze
dc.subjectnávrhcze
dc.subjectReactcze
dc.subjectadministrationeng
dc.subjectsingle-page applicationeng
dc.subjectwebeng
dc.subjectdesigneng
dc.subjectReacteng
dc.titleAdministrační rozhraní aplikace Pinglcze
dc.titleAdmin interface for Pingl applicationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLedvinka Martin
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record