Show simple item record

Wooden administrative building

dc.contributor.advisorJára Robert
dc.contributor.authorJakub Váňa
dc.date.accessioned2020-02-14T23:51:14Z
dc.date.available2020-02-14T23:51:14Z
dc.date.issued2020-02-14
dc.identifierKOS-982514835305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86851
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení dřevěné administrativní budovy. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu popisující navržené řešení, postup provádění a vyhodnocení výsledků protlačovacích zkoušek provedených pro zvolené řešení stropní konstrukce. Hlavní náplní je pak statický výpočet, který obsahuje posouzení hlavních nosných prvků zvoleného návrhu a vybraných detailů. Součástí statického výpočtu je i výpočet požární odolnosti vybraných prvků. Práce zahrnuje také výkresovou dokumentaci navržených konstrukcí.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the static design and assessment of the wooden administrative building. The diploma thesis include a technical report describing the proposed solution, imlementation process and evaluating the results of the push test make for the chosen solution of the floor structure. The main content is the static cakculation, witch includes an assessment of the main load-bearing elements of the chosen design and selected details. The static calculation also include the calculation of the fire resistence of selected elements. The thesis also includes drawing documentation of designed structures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAdministrativní budovacze
dc.subjectposouzenícze
dc.subjectvýztužcze
dc.subjectdřevocze
dc.subjectbetoncze
dc.subjectpožární odolnostcze
dc.subjectstropní panelcze
dc.subjectzkouškacze
dc.subjectAdministrative buildingeng
dc.subjectassessmenteng
dc.subjectreinforcementeng
dc.subjectwoodeng
dc.subjectconcreteeng
dc.subjectfire resistenceeng
dc.subjectprecast floor slabeng
dc.subjecttesteng
dc.titleDřevěná administrativní budovacze
dc.titleWooden administrative buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereePošta Radek
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record