Show simple item record

Health and Safety Management of Construction Project

dc.contributor.advisorPolák Karel
dc.contributor.authorMartin Zeidler
dc.date.accessioned2020-02-13T23:51:30Z
dc.date.available2020-02-13T23:51:30Z
dc.date.issued2020-02-13
dc.identifierKOS-982516632805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86838
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o problematice zajišťování a řízení požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v systému dodávek stavebních projektů. V úvodní části práce jsou rozebrány české legislativní požadavky na BOZP ve stavitelství, jednotlivé osoby dodavatelského řetězce, jejich vzájemné vazby a povinnosti z nich vyplývající. Dále se zabývá současným stavem problematiky BOZP na stavbách v ČR, zamýšlí se nad důvody, které stojí za nízkou kvalitou pracovního prostředí a hledá možnosti jak pracovního prostředí a bezpečnost na českých stavbách zlepšit. V závěru porovnává českou praxi se stavební praxí v Japonsku.cze
dc.description.abstractThis master‘s thesis deals with the issue of ensuring and managing occupational health and safety requirements in the construction project‘s delivery system. In the first part, it analyzes Czech legislation requirements on occupational H&S in the construction industry, individual entities of the delivery supply chain, their professional relations, and obligations. It also deals with the current condition of occupational H&S on Czech construction projects, reflects on the reasons behind the low quality of the working environment and seek possible ways to improve the situation overall. In its last part, it compares Czech practice with H&S practice on the Japanese construction project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpečnostcze
dc.subjectstavitelstvícze
dc.subjectBOZPcze
dc.subjectdodavatelský systémcze
dc.subjectlegislativacze
dc.subjectzadavatelcze
dc.subjectzhotovitelcze
dc.subjectzaměstnavatelcze
dc.subjectzaměstnaneccze
dc.subjectpracovní prostředícze
dc.subjectSafetyeng
dc.subjectConstructioneng
dc.subjectH&Seng
dc.subjectDelivery Systemeng
dc.subjectLegislationeng
dc.subjectClienteng
dc.subjectContractoreng
dc.subjectEmployereng
dc.subjectEmployeeeng
dc.subjectWork Environmenteng
dc.titleSystém řízení BOZP ve stavebním projektucze
dc.titleHealth and Safety Management of Construction Projecteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrov Lubomír
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record