Show simple item record

Performance of the OSH coordinator in relation to construction participants and legislation

dc.contributor.advisorSvoboda Pavel
dc.contributor.authorOndřej Boroš
dc.date.accessioned2020-02-13T23:51:25Z
dc.date.available2020-02-13T23:51:25Z
dc.date.issued2020-02-13
dc.identifierKOS-982516593705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86821
dc.description.abstractZajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je ve stavebnictví problém nejen dnešní doby. Tento fakt je velmi závislý na přístupu zadavatelů staveb, jelikož oni jsou ti, kteří si kupují „službu“ od zhotovitele. Výběrovým řízením vybraný zhotovitel nemůže v ceně díla promítnout neplnění povinných požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví. Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku povinností zadavatele stavby, projektanta a zhotovitele v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Autor upozorňuje na časté chyby účastníků výstavbového procesu, a přináší poznatky autora z praxe z pohledu koordinátora BOZP.cze
dc.description.abstractEnsuring occupational safety and health on construction sites is a prevailing issue in construction. This fact mainly stems from the approach of investors who buy the construction "service" from the contractor. A contractor selected on a basis of competitive tender cannot reflect in the price of the work their non-compliance with the compulsory occupational safety and health requirements. This thesis focuses on the issue of obligations of investor, planner, and contractor in the context of occupational safety and health with regards to the performance of an occupational safety and health coordinator on a construction site. The author draws attention to the frequent mistakes of parties in a tender process and brings his findings from practice from the view of an occupational safety and health coordinatoreng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKoordinátor BOZPcze
dc.subjectBezpečnost a ochrana zdraví při prácicze
dc.subjectBOZPcze
dc.subjectzadavatelcze
dc.subjectzhotovitelcze
dc.subjectOHS Coordinatoreng
dc.subjectOccupational health and safetyeng
dc.subjectOHSeng
dc.subjectinvestoreng
dc.subjectcontractoreng
dc.titleVýkon činnosti koordinátora BOZP ve vztahu k účástníkům výstavby a legislativěcze
dc.titlePerformance of the OSH coordinator in relation to construction participants and legislationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeČerná Miloslava
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record