Show simple item record

Financial Analysis of Technistone, a.s.

dc.contributor.advisorScholleová Hana
dc.contributor.authorTomáš Kejha
dc.date.accessioned2020-02-06T23:51:30Z
dc.date.available2020-02-06T23:51:30Z
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifierKOS-780131028605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86582
dc.description.abstractCílem práce je provést finanční analýzu s využitím možných nástrojů a zdrojů. Důraz je věnován na horizontální a vertikální analýzu, bilanční pravidla a poměrové ukazatele. V závěru teoretické části se práce zaměřuje na pracovní kapitál, bankrotní modely, efekt finanční páky a ekonomickou přidanou hodnotu. V praktické části je provedena finanční analýza společnosti Technistone, a.s. Nejprve je představena historie a charakteristika společnosti. Poté je provedena finanční analýza, přičemž je použita dříve uvedená teoretická základna. Dílčí výsledky jsou prezentovány v grafech a tabulkách. V závěru práce shrnuje dosažené výsledky a hodnotí celkové finanční zdraví podniku a formuluje doporučení, která by mohla vést ke zlepšení současné situace.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to describe the approach of financial analysis, goals, sources and the necessary tools for creating a financial analysis. The emphasis is put on a Horizontal and Vertical Analysis, Balance Rules and Ratio Indexes. In the end, the thesis focuses on Working Capital, Bankruptcy Prediction Models, Leverage Effect and Economical Value Added. The practical part executes the financial analysis of Technistone, a.s. At first, the history and the characteristic of the company are introduced. Then the financial analysis is realized while applying the knowledge gained in the theoretical part. Constitutive outcomes are displayed in charts and graphs. In the end, the thesis sums up the acquired results and evaluates the financial health of the company. It also mentions recommendations that could lead to the improvement of the current conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectrozvahacze
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycze
dc.subjecthorizontální analýzacze
dc.subjectvertikální analýzacze
dc.subjectbilanční pravidlacze
dc.subjectpoměrové ukazatelecze
dc.subjectFinancial Analysiseng
dc.subjectBalance Sheeteng
dc.subjectProfit and Loss Statementeng
dc.subjectHorizontal Analysiseng
dc.subjectVertical Analysiseng
dc.subjectBalance Ruleseng
dc.subjectRatio Indexeseng
dc.titleFinanční analýza společnosti Technistone, a.s.cze
dc.titleFinancial Analysis of Technistone, a.s.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeCharvátová Dagmar
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record