Show simple item record

Assessment of stormwater management in Ayacucho, Perudc.contributor.advisorStránský David
dc.contributor.authorFrancisco Sojka
dc.date.accessioned2020-02-05T23:52:29Z
dc.date.available2020-02-05T23:52:29Z
dc.date.issued2020-02-05
dc.identifierKOS-986990428805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86494
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zhodnotit rozdíly v legislativě, v klimatických podmínkách a přístupu k odvodnění dešťových vod v České republice a v Peru. Práce pokračuje popisem města Ayacucho a jeho systémem odvodnění dešťových vod. Další kapitola analyzuje data potřebná k vytvoření simulace v softwaru SWMM. Praktický část této práce obsahuje analýzu systému odvodnění dešťových vod zmíněného výše a výsledky získané ze simulací. Další část se zabývá aplikací doporučení navržených k zlepšení odvodnění dešťových vod, vyhodnocení, a porovnání původního stavu a upraveného stavu.cze
dc.description.abstractThe objective of this master’s thesis is to discuss differences in legislation, climatic conditions and approaches towards urban stormwater drainage in the Czech Republic and Peru. It continues with the description of the city of Ayacucho and its stormwater drainage system. Next chapter analyses the data needed to create a simulation in the SWMM software. The practical part of the thesis contains analysis of the drainage system mentioned above and results obtained from the simulations. Another part is the application of the measures designed to improve stormwater drainage system, evaluation and comparison of the original state and the modified state of the stormwater drainage system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthospodaření se srážkovými vodamicze
dc.subjectsrážkycze
dc.subjectSWMM softwarecze
dc.subjectPerucze
dc.subjecturban stormwater drainage systemeng
dc.subjectprecipitationeng
dc.subjectSWMM softwareeng
dc.subjectPerueng
dc.titleZhodnocení hospodaření s ďešťovými vodami v městě Ayacucho, Perucze
dc.titleAssessment of stormwater management in Ayacucho, Perueng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSuchánek Milan
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record