Show simple item record

Selection of reporting system for medium-sized engineering enterprisedc.contributor.advisorBrdek Vladimír
dc.contributor.authorFilip Kutil
dc.date.accessioned2020-02-01T23:51:39Z
dc.date.available2020-02-01T23:51:39Z
dc.date.issued2020-02-01
dc.identifierKOS-1087892588005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86307
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je výběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnik. První část je teoretická obsahuje popis problematiky controllingu a reportingu. Druhá část je analytická a zabývá se představením společnosti Strojírny, a.s., ve které bylo zadání diplomové práce zpracováváno. Následně je v analytické části provedena analýza podnikového informačního a reportingového systému. Poté jsou definovány možné alternativy řešení zadání a je vytvořen rozhodovací model, který je v dále řešen. V návrhové části je uvedena vybraná varianta, tento výběr je odůvodněn a následuje doporučení pro podnik.cze
dc.description.abstractThe topic of the thesis is the choice of the system for medium-sized engineering company. The first part is theoretical and contains description of controlling and reporting. The second part is analytical and deals with performance of the introduction of the company Strojírny, a.s., in which the assignment of the thesis was processed.Then in the analytical part the analysis of the company information and reporting system is performed. The possible alternatives of the solution are defined and decision model is created which is further solved. In the design part there is a selected variant, this choice is justified and followed by recommendation for the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectControllingcze
dc.subjectreportingcze
dc.subjectBussines Intelligencecze
dc.subjectfinanční ukazatelecze
dc.subjectvícekriteriální rozhodovánícze
dc.subjectControllingeng
dc.subjectreportingeng
dc.subjectBussines Intelligenceeng
dc.subjectfinancial indicatorseng
dc.subjectMulti-criteria decision makingeng
dc.titleVýběr reportingového systému pro středně velký strojírenský podnikcze
dc.titleSelection of reporting system for medium-sized engineering enterpriseeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBurian Vojtěch
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record