Show simple item record

Design of audit questionnaire for internal audits of quality management systemdc.contributor.advisorJandera Jan
dc.contributor.authorIlona Shevchenko
dc.date.accessioned2020-01-30T23:52:13Z
dc.date.available2020-01-30T23:52:13Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-860412664905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86207
dc.description.abstractNávrh auditního dotazníku pro interní audit systému managementu kvality. Diplomová práce, Praha 2020. Diplomová práce se věnuje systému managementu kvality společnosti Bioline Products, s.r.o. a návrhu auditního dotazníku pro interní audit společnosti. Teoretická část této práce obsahuje důležité informace o základních principech a koncepcích managementu kvality. Zvláštní pozornost je věnována rozboru požadavků norem ISO souvisejících se systémem managementu kvality Bioline Products, s.r.o. Následně je uveden rozbor problematiky provedení interního auditu a návrhu auditního dotazníku. V praktické části je popsán systém managementu kvality společnosti Bioline Products, s.r.o., proveden návrh auditního dotazníku pro interní audit procesu „Nákup“ a vysvětleny postupy použiti dotazníku v praxi. Závěr obsahuje náměty na zlepšení zavedeného systému managementu kvality.cze
dc.description.abstractDesign of audit questionnaire for internal audits of quality management system. Diploma thesis, Prague 2020 The thesis studies quality management system of Bioline Products, s.r.o and design of audit questionnaire for internal audit of the company. The theoretical part of this work contains important information about basic principles and concepts of quality management. Special attention is paid to the analysis of the requirements of ISO standards related to quality management system of Bioline Products, s.r.o. Further, the related analysis of internal audit implementation and design of audit questionnaire is presented. The practical part describes the quality management system of the company Bioline Products, s.r.o. and presents design of audit questionnaire and explanation of its use during the audit. The conclusion contains suggestions for improvement of the introduced quality management system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSystém managementu kvalitycze
dc.subjectSMKcze
dc.subjectTQMcze
dc.subjectnormy řady 9000cze
dc.subjectnormy managementu kvalitycze
dc.subjectprocesy ve společnosticze
dc.subjectinterní auditcze
dc.subjectauditní dotazníkcze
dc.subjectQuality management systemeng
dc.subjectQSMeng
dc.subjectTQMeng
dc.subject9000 series standardseng
dc.subjectquality management standardseng
dc.subjectcompany processeseng
dc.subjectinternal auditeng
dc.subjectaudit questionnaireeng
dc.titleNávrh auditního dotazníku pro interní audity systému managementu kvality (SMK)cze
dc.titleDesign of audit questionnaire for internal audits of quality management systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMach Pavel
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení elektrotechnikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record