Show simple item record

Process benchmarking of DSOsdc.contributor.advisorKarajica Mirza
dc.contributor.authorDavid Bláha
dc.date.accessioned2020-01-30T23:52:10Z
dc.date.available2020-01-30T23:52:10Z
dc.date.issued2020-01-30
dc.identifierKOS-860412646605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86204
dc.description.abstractTato práce se zabývá procesním benchmarkingem provozovatelů distribučních soustav na území České republiky. V práci jsou nejprve definovány a popsány pojmy benchmarkingu, výkonnosti a podnikového procesu, potřebné k práci na benchmarkingovém projektu. Mimo to jsem také definoval tržní prostředí provozovatelů distribučních soustav – trh s elektřinou. V praktické části práce byl proveden návrh metodik pro realizaci výkonového a procesního benchmarkingu, které byli ověřeny na skutečných datech provozovatelů distribučních soustav. Výsledkem práce je porovnání celkové výkonnosti společností v rámci výkonového benchmarkingu a porovnání výkonnosti vybraných procesů společností v rámci benchmarkingu procesního. U procesního benchmarkingu jsem navíc zanalyzoval příčiny rozdílů ve výkonnosti vybraných procesů. Nakonec jsem porovnal tyto dva možné přístupy k benchmarkingu a jejich výstupy.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to perform process benchmarking of distribution system operators operating in the Czech Republic. First, I defined terms which are necessary to successfully perform benchmarking. These terms are business benchmarking, business performance, business process. Besides I also described the electricity market in the Czech Republic. The main goals of the practical part of this thesis were to design methodologies of performance benchmarking and process benchmarking, and to use these methodologies on real data from distribution system operators. The results are the overall performance comparison (performance benchmarking) and the performance comparison of selected business processes (process benchmarking). Within the process benchmarking I also analyzed the causes of differences in process performance. Eventually I compared the results of the two types of benchmarking.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectbenchmarkingcze
dc.subjectvýkonnost podnikucze
dc.subjectpodnikový procescze
dc.subjectvýkonový benchmarkingcze
dc.subjectprocesní benchmarkingcze
dc.subjectprovozovatel distribuční soustavycze
dc.subjectbenchmarkingeng
dc.subjectbusiness performaceeng
dc.subjectbusiness processeng
dc.subjectperformance benchmarkingeng
dc.subjectprocess benchmarkingeng
dc.subjectDSOeng
dc.titleProcesní benchmarking distribučních společnostícze
dc.titleProcess benchmarking of DSOseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJandera Jan
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record