Show simple item record

High Fidelity prototype generation from Low Fidelity prototype sources



dc.contributor.advisorMalý Ivo
dc.contributor.authorŠtěpán Otta
dc.date.accessioned2020-01-30T09:51:26Z
dc.date.available2020-01-30T09:51:26Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifierKOS-773337325905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86147
dc.description.abstractV mé bakalářské práci se budu zabývat prototypy grafických uživatelských rozhraní, jejich věrností a transformacemi. Popíšu rozdíly mezi jednotlivými prototypy dle jejich věrnosti, komponenty používaných v těchto prototypech. Popíšu současné možnosti transformace prototypů mezi různými úrovněmi věrnosti. Nakonec implementuji program, který bude transformovat prototypy nízké věrnosti vytvořené v programu Balsamiq Mockups do kódu pro univerzální platformu Windows. Jako vstup pro transformaci použiji soubory formátu BMML, do kterého umožňuje program Balsamiq Mockups export. Tyto soubory budu načítat a transformovat do výsledných souborů ve formátu XAML a cs. Tento program otestuji na čtyřech připravených prototypech.cze
dc.description.abstractIn my bachelor’s thesis I will be dealing with graphical user prototypes, fidelity of prototypes and transformation of prototypes. I will describe differences between prototypes of different fidelities and components used in these prototypes. I will describe current possibilities for prototype transformation between prototypes of different fidelity. Finally, I will implement program that will transform low fidelity prototypes, made in Balsamiq Mockups, to code for Universal Windows Platform. As input for transformation I will use BMML files exported from Balsamiq Mockups. These files I will load and transform to XAML and cs files. This program I will test this program using four different prototypes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttransformacecze
dc.subjectvěrnostcze
dc.subjectprototypcze
dc.subjectBalsamiq Mockupscze
dc.subjectUWPcze
dc.subjecttransformationeng
dc.subjectfidelityeng
dc.subjectprototypeeng
dc.subjectBalsamiq Mockupseng
dc.subjectUWPeng
dc.titleNástroj pro generování High Fidelity prototypů ze zdrojových Low Fidelity prototypůcze
dc.titleHigh Fidelity prototype generation from Low Fidelity prototype sourceseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFrajták Karel
theses.degree.disciplineSoftwarecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item











This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record