Show simple item record

Modular interactive tactile plan of rooms for visually impaired older adultsdc.contributor.advisorMacík Miroslav
dc.contributor.authorTomáš Ivanič
dc.date.accessioned2020-01-29T23:51:28Z
dc.date.available2020-01-29T23:51:28Z
dc.date.issued2020-01-29
dc.identifierKOS-859008252005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86128
dc.description.abstractŽivot seniorů s vážnou zrakovou vadou je doprovázen řadou problémů a potřeb zejména z hlediska orientace v prostoru a interakce s technologiemi. Specifické potřeby jim ve většině případů není schopna jejich rodina poskytnout, proto často žijí ve speciálních pobytových zařízeních, která jim jsou přizpůsobena. Pro každého nově příchozího seniora se zrakovou vadou je velmi důležitá prostorová orientace v novém prostředí. Práce se seniory s vážnou zrakovou vadou je však velmi komplikovaná a neexistují žádné efektivní nástroje a metody, které by učení prostorové orientace na úrovni místností ulehčily. Senioři se zrakovou vadou jsou totiž často opomíjenou specifikou skupinou, co se výzkumu, praxe a technologií týče. Z tohoto důvodu jsem iterativním způsobem vytvořil dvě generace prototypu modulární interaktivní hmatové desky, přičemž jsem se řídil metodikou User-Centered Design. Při řešení byl kladen důraz na co nejvyšší použitelnost produktu pro cílovou uživatelskou skupinu, se kterou byly prototypy řádně testovány. Výsledky ukazují, že navržená hmatová deska je slibným nástrojem pro podporu učení prostorové orientace na úrovni místností.cze
dc.description.abstractLife of the older adults with serious vision impairment is associated with many issues and needs, especially regarding spatial orientation or interaction with modern technology. Families can not usually cover all of their specific needs, so elders often live in special accommodation facilities adjusted to them. Spatial orientation in a new environment is essential for any new visually impaired member of such facility. Working with visually impaired people is very complicated and yet there are no effective tools and methods, which would make learning of spatial orientation in rooms easier. It is because visually impaired older adults are often overlooked in research, practice and technology. For this reason, I iteratively created two generations of prototypes of the modular interactive tactile board, following the User-Centered Design methodology. During the process of finding the solution, I emphasized the highest usability of the product for the target user group, with which the prototypes were properly tested. The results indicate that the designed tactile board is a promising tool to support spatial orientation learning in rooms.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzrakově postiženícze
dc.subjectseniořicze
dc.subjecthmatové mapycze
dc.subjectprostorová orientacecze
dc.subjectinterakční designcze
dc.subjectUser-Centered designcze
dc.subjectvisually impairedeng
dc.subjectolder adultseng
dc.subjecttactile mapseng
dc.subjectspatial orientationeng
dc.subjectinteraction designeng
dc.subjectUser-Centered Designeng
dc.titleModulární interaktivní hmatový plán místností pro seniory se zrakovou vadoucze
dc.titleModular interactive tactile plan of rooms for visually impaired older adultseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMalý Ivo
theses.degree.disciplineInterakce člověka s počítačemcze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record