Show simple item record

Designing a modern high-level graphics APIdc.contributor.advisorSloup Jaroslav
dc.contributor.authorRoman Galajda
dc.date.accessioned2020-01-28T23:51:37Z
dc.date.available2020-01-28T23:51:37Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifierKOS-860412701905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86081
dc.description.abstractPříchod grafického, nízko-úrovňového grafického rozhraní Vulkan v roce 2016 přinesl pro developery příležitost využít vykreslovací a výpočetní schopnosti dnešních grafických karet na mnoha platformách a s vysokým výkonem. Pro jeho použití je ovšem třeba vynaložit značně větší úsilí, než pro jeho předchůdce OpenGL. Tato práce předkládá rozhraní, které zjednodušuje vývoj v porovnání s rozhraním Vulkan, pro které je nadstavbou, ale zároveň se snaží zachovávat jeho výhody. Jeho cíl je umožnit uživatelům vyjádřit svůj záměr bez přebytečných detailů, ale tak, aby nestálo v cestě mezi kódem a grafickým zařízením když je vysoký výkon a kontrola za potřebí. Toto rozhraní bylo navrženo, naimplementováno a porovnáno oproti OpenGL a Vulkan z hlediska výkonu, paměťových nároků a velikosti kódu.cze
dc.description.abstractThe introduction of Vulkan, a low-level graphics API, in 2016 has presented an opportunity for developers to leverage the rendering and compute capabilities of modern graphics cards in a high performance, cross-platform manner. However, its use comes at significantly higher development costs compared to its high-level predecessor, OpenGL. This thesis presents an interface which aims to reduce those costs while maintaining the advantages of Vulkan, striking a balance in the level of abstraction it exposes. Building upon Vulkan to send commands to the graphics device, its goal is to allow the user to express intent without superfluous details and yet not stand in the way between the code and the hardware when high performance and control are needed. This interface has been designed, implemented and evaluated against both OpenGL and Vulkan in terms of performance, memory use and verbosity of code.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTephracze
dc.subjectVulkancze
dc.subjectPočítačová grafikacze
dc.subjectgrafické APIcze
dc.subjectGPUcze
dc.subjectTephraeng
dc.subjectVulkaneng
dc.subjectComputer Graphicseng
dc.subjectGraphics APIeng
dc.subjectGPUeng
dc.titleNávrh moderního vysoko-úrovňového grafického APIcze
dc.titleDesigning a modern high-level graphics APIeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFelkel Petr
theses.degree.disciplinePočítačová grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record