Show simple item record

Motion Planning for Grasping and Delivering Bricks by Unmanned Aerial Vehiclesdc.contributor.advisorSaska Martin
dc.contributor.authorTomáš Staruch
dc.date.accessioned2020-01-28T23:51:23Z
dc.date.available2020-01-28T23:51:23Z
dc.date.issued2020-01-28
dc.identifierKOS-773337328505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86063
dc.description.abstractCı́lem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit metody plánovánı́ pohybu pro sběr a pokládánı́ barevných cihel pomocı́ autonomnı́ch he-likoptér s cı́lem stavby zdi. Ke sbı́ránı́ cihel jsou použity informace z kamery připevněné na helikoptéru, pomocı́ které docházı́ k detekci cihel. Pro pokládánı́ cihel jsou vytvářeny zakřivené trajektorie pomocı́ třech různých interpolacı́ (B-spline, Catmull-Rom a Hermite). Funkčnost a přesnost metod je ověřena v GAZEBO simulátoru, který umožňuje sim-ulaci reálných podmı́nek letu. Výsledky simulacı́ jsou porovnány a dále analyzovány.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to design, implement and verify methods for motion planning for grasping and placing color bricks by UAV to build a wall. For grasping the bricks is used information from an onboard camera, which is able to detect bricks. For placing the bricks are created curved trajectories by using three different interpolations (B-spline, CatmullRom and Hermite). The functionality and precision of methods is verified in GAZEBO simulator, which allows simulating the real conditions of the flight. Results of simulations are compared and analyzed further.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpilotnı́ letouncze
dc.subjectplánovánı́ pohybucze
dc.subjectstavba budovcze
dc.subjectUAVeng
dc.subjectmotion planingeng
dc.subjectbuilding constructioneng
dc.titlePlánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptéroucze
dc.titleMotion Planning for Grasping and Delivering Bricks by Unmanned Aerial Vehicleseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeRollo Milan
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record