Show simple item record

Transport solution principles according to the Smart City concept in Benešov

dc.contributor.advisorHoražďovský Patrik
dc.contributor.authorKristýna Hlubučková
dc.date.accessioned2020-01-10T23:51:23Z
dc.date.available2020-01-10T23:51:23Z
dc.date.issued2020-01-10
dc.identifierKOS-884383919605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85940
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce navrhuje Smart City projekty se zaměřením na cyklistickou dopravu, dopravu v klidu a veřejnou hromadnou dopravu v Benešově, a které v závěru propojuje v jeden obsáhlý dopravní systém.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with the issue of Smart City from the transportation point of view. The paper defines what it is the Smart City and shows a few examples of Smart City projects from the Czech Republic and from the world. Also, the thesis focuses on Smart City projects in relation with the cyclist transport, the public transport and the parking in the city Benešov. Finally, these transport modes are connected to the one comprehensive transport system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSmart Citycze
dc.subjectBenešovcze
dc.subjectcyklistická dopravacze
dc.subjectveřejná hromadná dopravacze
dc.subjectdoprava v kliducze
dc.subjectSmart City projektycze
dc.subjectjednotný dopravní systémcze
dc.subjectSmart Cityeng
dc.subjectBenešoveng
dc.subjectthe cyclingeng
dc.subjectthe public transporteng
dc.subjectthe parkingeng
dc.subjectSmart City´s projectseng
dc.subjectthe comprehensive transport systemeng
dc.titlePrincipy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešovcze
dc.titleTransport solution principles according to the Smart City concept in Benešoveng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeŠesták Daniel
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record