Show simple item record

Feasibility Study - the Establishment of Cupcake Bakery in Prague

dc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorMonika Boháčová
dc.date.accessioned2019-09-06T22:52:06Z
dc.date.available2019-09-06T22:52:06Z
dc.date.issued2019-09-06
dc.identifierKOS-1067927379705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85232
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zpracování studie proveditelnosti pro plánovaný projekt založení pekárny na cupcakes za účelem zjištění, zda je tento projekt konkurenceschopný a zda je vhodný k realizaci. Studie proveditelnosti je zpracována na období 5 let dle scénářových přístupů. Studie proveditelnosti může v budoucnu sloužit jako podklad ke vstupu dalších investorů. Teoretická část diplomové práce je rešerší literatury, věnuje se studii proveditelnosti a jejím náležitostem, marketingovému a finančnímu plánování. Praktická část obsahuje samotnou studii proveditelnosti, tak jak je definována v teoretické části diplomové práce.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to prepare a feasibility study for a planned cupcakes bakery project in order to determine whether this project is competitive and suitable for implementation. The feasibility study is prepared for a period of 5 years according to scenario approaches. In the future, a feasibility study can be used for investors if they would like to enter a project. The theoretical part of the thesis is a literature review, devoted to the feasibility study and its essentials, marketing and financial planning. The practical part contains the feasibility study itself as defined in the theoretical part of the thesiseng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectstudie proveditelnosticze
dc.subjectzákazníkcze
dc.subjectpoptávkacze
dc.subjectkonkurencecze
dc.subjectprojecteng
dc.subjectFeasibility studyeng
dc.subjectcustomereng
dc.subjectinquiryeng
dc.subjectcompetitioneng
dc.titleStudie proveditelnosti - založení cupcake pekárny v Prazecze
dc.titleFeasibility Study - the Establishment of Cupcake Bakery in Pragueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeFanta Petr
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record