Show simple item record

Innovative critical thinking for (not only) managerial decision - making of 21st century - minimization of decision paralysisdc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorKristýna Nedvědová
dc.date.accessioned2019-09-06T22:52:04Z
dc.date.available2019-09-06T22:52:04Z
dc.date.issued2019-09-06
dc.identifierKOS-878879669705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85229
dc.description.abstractDiplomová práce pracuje s transdisciplinárním přístupem vysvětlení paradigmatu kritického myšlení v kontextu 21. století. Pro vytvoření teoretické základny byla použita paradigmata rozhodování, rozhodovací paralýzy a inovační éry tohoto století. Teoretická část tak představila základní teorie a koncepty čerpané z vědecké a odborné literatury pro vysvětlení mystifikovaného pojmu kritického myšlení, mechanismů, které kritické myšlení mohou podporovat i mu bránit a také důvodů, proč je kritické myšlení klíčovou dovedností 21. století. Následně jsou doporučeny praktické nástroje pro přímý i nepřímý rozvoj kritického myšlení. Nakonec je vysvětlena metodologie diplomové práce, prezentovány výsledky a doporučení a vyvozeny závěry.cze
dc.description.abstractThe master’s thesis uses a transdisciplinary approach in explaining critical thinking paradigm in the context of the 21st century. For clarification, paradigms of decision-making, decision-paralysis and 21st century innovation era are used to create a theoretical background. Thus, theoretical part introduces the core theories and concepts drawn from evidence-based literature to explain the mystified concept of critical thinking, underlaying mechanisms which can either support or block it and reasons why critical thinking is being referred to as a vital skill of the future. Subsequently, practical tools for both direct and indirect development of critical thinking are recommended. Finally, the methodology is explained, findings and recommendations are presented and conclusions are drawn.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKritické myšlenícze
dc.subjectrozhodovánícze
dc.subjectrozhodovací paralýzacze
dc.subjectinovační éra 21. stoletícze
dc.subjectinovační kritické myšlenícze
dc.subjectCritical thinkingeng
dc.subjectdecision-makingeng
dc.subjectdecision-paralysiseng
dc.subject21st century innovation eraeng
dc.subjectinnovative critical thinkingeng
dc.titleInovativní kritické myšlení pro (nejen) manažerské rozhodování 21.století - minimalizace rozhodovací paralýzy pomocí věd. studiícze
dc.titleInnovative critical thinking for (not only) managerial decision - making of 21st century - minimization of decision paralysiseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZárubová Lucie
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record