Show simple item record

State estimation of constrained linear systemsdc.contributor.advisorPavelková Lenka
dc.contributor.authorEva Lainová
dc.date.accessioned2019-09-04T09:51:39Z
dc.date.available2019-09-04T09:51:39Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-695599817105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85172
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou odhadování omezených lineárních stochastických systémů. Pro odhadování je použit model se vstupy, výstupy a stavy v disktrétních časových okamžicích. Byly sestaveny algoritmy pro odhad stavu ve stavovém modelu s neurčitostí ve tvaru oříznutého normálního rozdělení a rovnoměrného rozdělení. Matice modelu i parametry šumu v lineárním stavovém modelu jsou dané. Výsledky obou algoritmů jsou graficky znázorněny a porovnány z hlediska časové náročnosti, přesnosti a spolehlivosti.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the state estimation of constrained linear systems. A model with discretetime inputs, outputs and states is used for the estimation. This work presents algorithms for the state estimation of a linear stochastic state space model. A noise of the model states is described by a uniform distribution and by truncated Gaussian distribution. The model matrices and noise boundaries are known. Results of both algorithms are illustrated by graphs and tables and compared by processing time, accuracy and reliability.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBayesovská filtracecze
dc.subjectdopředné dynamické programovánícze
dc.subjectlinearní stavový modelcze
dc.subjectodhadování stavůcze
dc.subjectoříznuté Gaussovo rozdělení pravděpodobnosticze
dc.subjectrekurzivní odhad s omezenímicze
dc.subjectrovnoměrné rozdělení pravděpodobnosticze
dc.subjectsdružený aposteriorní nejpravděpodobnější (JAPMP) odhad stavůcze
dc.subjectBayesian filtrationeng
dc.subjectconstrained linear systemeng
dc.subjectforward dynamic programmingeng
dc.subjectjoint a posteriori most probable (JAMP) state estimationeng
dc.subjectlinear state space modeleng
dc.subjectrecursive estimationeng
dc.subjectstate estimationeng
dc.subjecttruncated Gaussian distributioneng
dc.subjectuniform distributioneng
dc.titleOdhad stavu omezených lineárních systémůcze
dc.titleState estimation of constrained linear systemseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJirsa Ladislav
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record