Show simple item record

NOx emissions in combustion of biomassdc.contributor.advisorVodička Matěj
dc.contributor.authorMichaela Pešková
dc.date.accessioned2019-09-01T22:51:39Z
dc.date.available2019-09-01T22:51:39Z
dc.date.issued2019-09-01
dc.identifierKOS-878589055805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85147
dc.description.abstractTato práce se zabývá palivovými vlastnostmi biomasy a oxidy dusíku, které vznikají při jejím spalování. Oxidy dusíku jsou plynné znečišťující látky, které mohou mít velký negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Z důvodu jejich škodlivosti jsou pro ně národní legislativou určeny maximální emisní limity. Dále jsou uvedeny příklady opatření pro jejich redukci. Součástí této práce je experimentální ověření tvorby NOX při spalování biomasy v ohništi s bublinkovou fluidní vrstvou.cze
dc.description.abstractThis work deals with fuel properties of biomass and with nitrogen oxides, which are formed in its combustion. Nitrogen oxides are gaseous pollutants and they may have negative influence on human health and the environment. The emissions of nitrogen oxides from stationary sources are restricted in the national legislation. Then, the measures for the reduction of nitrogen oxides are described in this thesis. Part of this work is experimental verification of the formation of NOX in combustion of biomass in a bubbling fluidized bedeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBiomasacze
dc.subjectemisecze
dc.subjectoxidy dusíkucze
dc.subjectpalivové vlastnosticze
dc.subjectspalovánícze
dc.subjectBiomasseng
dc.subjectemissioneng
dc.subjectnitrogen oxideseng
dc.subjectfuel propertieseng
dc.subjectcombustioneng
dc.titleEmise NOx při spalování biomasycze
dc.titleNOx emissions in combustion of biomasseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMichaliková Kristýna
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record