Show simple item record

Rationalization of Production System in Selected Industrial Company

dc.contributor.advisorKavan Michal
dc.contributor.authorKatrin Behenská
dc.date.accessioned2019-08-30T22:52:17Z
dc.date.available2019-08-30T22:52:17Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-883223077705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85088
dc.description.abstractDiplomová práce "Racionalizace výrobního systému ve vybraném průmyslovém podniku" se zabývá optimalizací výrobního procesu a layoutu ve vybrané společnosti, s cílem zkrácení časové náročnosti výroby rozvodové skříně typu RESP. Teoretická část je zaměřena na metodologie Lean a Six Sigma a na jejich kombinaci, tzv. Lean Six Sigma. Jsou zde uvedeny přístupy a přínosy těchto nástrojů a jejich srovnání dle základních kritérií. Praktická část práce se zabývá aplikací principů Lean a Six Sigma v konkrétním průmyslovém podniku s následným návrhem nového layoutu ve výrobě, a to na základě nově nastaveného výrobního procesu. V závěru diplomové práce jsou zhodnoceny racionalizační opatření a uvedeny další návrhy a doporučení procze
dc.description.abstractThe diploma thesis "Rationalization of production system in the specific industrial enterprise" is dealing with the optimization of the manufacturing process in a selected company, in order to reduce production time of the RESP distribution boxes. Theoretical parts defines the methodologies Lean and Sig Sigma and its combination, which is Lean Six Sigma. This part describes initiated approaches and mentions main contributions of these methods. Afterwards Lean and Sig Sigma principles are compared by the essential criteria. The practical part is focused on the application of Lean and Sig Sigma approaches in a selected industrial company with the consequential proposal of the new Production Layout based on the new manufacturing process. At the end of the work there are reviewed rationalizing measures and suggested arrangements in order to improve production process.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOptimalizacecze
dc.subjectvýrobní procescze
dc.subjectprojektové řízenícze
dc.subjectprojektcze
dc.subjectštíhlá výrobacze
dc.subjectSix Sigmacze
dc.subjectLean Six Sigmacze
dc.subjectcyklus DMAICcze
dc.subjectmapa toku hodnotcze
dc.subject5Scze
dc.subjectPOKA-YOKEcze
dc.subjectOptimisationeng
dc.subjectproduction processeng
dc.subjectprojecteng
dc.subjectproject managementeng
dc.subjectLean Managementeng
dc.subjectSix Sigmaeng
dc.subjectLean Six Sigmaeng
dc.subjectcycle DMAICeng
dc.subjectValue stream mappingeng
dc.subject5Seng
dc.subjectPOKA-YOKEeng
dc.titleRacionalizace výrobního systému ve vybraném průmyslovém podnikucze
dc.titleRationalization of Production System in Selected Industrial Companyeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeVaniš Ladislav
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika podnikucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record