Show simple item record

Evaluation of effektiveness of investment in the firm Giraffe

dc.contributor.advisorFreiberg František
dc.contributor.authorMikhail Sukhoruchkin
dc.date.accessioned2019-08-29T22:52:11Z
dc.date.available2019-08-29T22:52:11Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifierKOS-780683544405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85012
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu. Jejím cílem je vypracovat podklady, na základě kterých bude určeno, zda je tento projekt pro vybranou společnost přínosný, či nikoliv. Teoretická část práce vymezuje základní definice investic a investičních projektů a také přibližuje jejich fáze, zdroje financování a metody hodnocení. V praktické části je představena společnost GIRAFFE s.r.o. a popsána její historie a výrobní program. Poté je představen samotný investiční projekt, který je načež za využití několika metod uvedených v první části práce vyhodnocen. Závěrem bakalářské práce je komplexní vyhodnocení tohoto projektu.cze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is the evaluation of effectiveness of selected investment project. The aim is to elaborate documents and then decide whether the project is beneficial to company or not. The theoretical part specifies the basic definitions of investments and investment projects, their phases, sources of financing and methods of evaluation. The practical part presents the company "GIRAFFE" s.r.o., its history and production program. Then the investment project is presented and evaluated using several methods listed in the first part. The conclusion is a comprehensive evaluation of the project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInvestiční projektcze
dc.subjecthodnoceni investiccze
dc.subjectinvesticecze
dc.subjectmetody hodnoceni investičního projektucze
dc.subjectfinancovanícze
dc.subjectdiskontní sazbacze
dc.subjectInvestment projecteng
dc.subjectevaluation of investmentseng
dc.subjectinvestmenteng
dc.subjectmethods of investment project evaluationeng
dc.subjectfinancingeng
dc.subjectdiscounting rateeng
dc.titleHodnocení efektivnosti investičního projektu ve společnosti Giraffecze
dc.titleEvaluation of effektiveness of investment in the firm Giraffeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeStieberová Barbora
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record