Show simple item record

Machine vision inspection of paint materialdc.contributor.advisorSmutný Vladimír
dc.contributor.authorPavel Turnovec
dc.date.accessioned2019-08-27T22:51:40Z
dc.date.available2019-08-27T22:51:40Z
dc.date.issued2019-08-27
dc.identifierKOS-695600332605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84951
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a realizací systému strojového vidění pro zařízení vyrábějící texturovaně obarvené pastelové tužky. Tvorba této práce probíhala zároveň s montáží a prvotním testováním stroje, jež je v textu částečně dokumentováno. Nejprve jsou stanoveny specifikace, které má kamerový systém splňovat. Souběžně s testováním a zjišťováním poznatků o technologických vlastnostech procesu se požadavky měnily a byly upřesňovány. Byly navrženy změny v uspořádání snímací techniky, aby byl výsledný obraz použitelný pro obrazovou analýzu. Následně je prezentován klasifikační algoritmus aplikovaný na multispektrální obrazy a zhodnoceny výsledky. S ohledem na ně je v závěru navrhnut jiný způsob získání veličin ohodnocujících kvalitu připravené nátěrové hmoty.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with a machine vision system design and realization for a device producing textured colored crayons. The thesis creation run concurrently with the machine construction and its primary testing, which is partly documented in the text. At first, specifications for the camera system are defined. Requirements were changed and redefined by testing and acquiring knowledge about technological process properties. Changes in a imaging devices arrangement were designed, so image result could be usable for an image analysis. Next, classification algorithm used for multispectral images is stated and then evaluated its results. Considering the results, there is proposed another way to measure quality of prepared painting material.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstrojové viděnícze
dc.subjectpastelkycze
dc.subjectmáčenícze
dc.subjectnátěrová hmotacze
dc.subjectklasifikacecze
dc.subjectmachine visioneng
dc.subjectcrayonseng
dc.subjectdippingeng
dc.subjectpaint materialeng
dc.subjectclassificationeng
dc.titleKamerová kontrola kvality nátěrové hmotycze
dc.titleMachine vision inspection of paint materialeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDrbohlav Ondřej
theses.degree.disciplineSystémy a řízenícze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record