Show simple item record

Transmission Heat Loss of Building Elements in Contact with the Grounddc.contributor.advisorVavřička Roman
dc.contributor.authorJakub Venzara
dc.date.accessioned2019-08-23T22:52:34Z
dc.date.available2019-08-23T22:52:34Z
dc.date.issued2019-08-23
dc.identifierKOS-883223203005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84818
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vytvoření matematického modelu pro výpočet tepelných ztrát prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou. V modelu jsou porovnány výsledky technických norem ČSN EN ISO 13 370, ČSN EN 12 831-1 se současně již neplatnými normami ČSN 06 0210 a ČSN EN 12 831. Model řeší jak konstrukce přilehlé k zemině u přízemních budov, tak i podsklepené budovy s různou hloubkou obvodové konstrukce pod povrchem.cze
dc.description.abstractThe objective of the thesis is creating of the mathematical model for the calculation of heat loss through heat transfer through the structure in contact with the soil. The model compares results of the technical standards ČSN EN ISO 13 370, ČSN EN 12 831-1 with currently invalid standards ČSN 06 0210 and ČSN EN 12 831. The model solves structures adjacent to the ground at the ground-level buildings and basement buildings with different depth of the substructure under the surface.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttepelné ztrátycze
dc.subjectprostup teplacze
dc.subjectpřilehlá zeminacze
dc.subjectpodlaha na zeminěcze
dc.subjectvytápěný suteréncze
dc.subjectheat losseng
dc.subjectheat transfereng
dc.subjectadjacent soileng
dc.subjectfloor on the groundeng
dc.subjectheated basementeng
dc.titleTepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminoucze
dc.titleTransmission Heat Loss of Building Elements in Contact with the Groundeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBoháč Jindřich
theses.degree.disciplineTechnika životního prostředícze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record