Show simple item record

Non-contact search for dactyloscopic tracks

dc.contributor.advisorDrašnar Petr
dc.contributor.authorDavid Albrecht
dc.date.accessioned2019-08-23T22:52:12Z
dc.date.available2019-08-23T22:52:12Z
dc.date.issued2019-08-23
dc.identifierKOS-859288947005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84799
dc.description.abstractBakalářská práce má za cíl vysvětlení základů daktyloskopie, principy zjišťování daktyloskopických stop a zajišťování zejména stop latentních. Teoretická část práce vysvětluje pojmy a základy daktyloskopie. Věnuje se vlastnostem kůže, jejího složení a roli papilárních linií. Také popisuje vznik daktyloskopické stopy a faktory ovlivňující její vznik. Dále se věnuje podrobně metodám detekce daktyloskopických stop. Popsány jsou nejenom základní metody, ale i speciální metody a možnosti využití metody UV-VIS spektroskopie pro sběr latentních stop. Praktická část je zaměřena na testování vhodných materiálů pro odstínění zařízení Recognoil, vytvoření modelů předsádek a modifikace zařízení Recognoil za účelem sběru latentních stop.cze
dc.description.abstractBachelor thesis aims to explain the basics of dactyloscopy, principles of detection of dactyloscopic traces and securing latent fingerprints. The theoretical part of the thesis explains the terms and basics of dactyloscopy. It deals with the features of the skin, its composition and the role of papillary lines It describes the creation of dactyloscopic traces and factors influencing it. It also deals with methods of detection of dactyloscopic traces. Not only the basic methods are described, but also the special methods and the possibility of using the UV-VIS spectroscopy method for collecting latent fingerprints. The practical part is focused on testing of suitable materials for shielding of Recognoil device, modeling of conversion parts and modification of Recognoil device for fingerprints extraction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRecognoilcze
dc.subjectlatentní stopacze
dc.subjectdaktyloskopiecze
dc.subjectluminiscencecze
dc.subjectUV-VIS spektroskopiecze
dc.subjectRecognoileng
dc.subjectlatent fingerprinteng
dc.subjectdactyloscopyeng
dc.subjectluminiscenceeng
dc.subjectUV-VIS spectrocopyeng
dc.titleBezkontaktní vyhledávání daktyloskopických stopcze
dc.titleNon-contact search for dactyloscopic trackseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeChábera Petr
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record