Show simple item record

Construction projects of transport constructions implemented by small companies

dc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorJakub Žalud
dc.date.accessioned2019-06-27T22:51:55Z
dc.date.available2019-06-27T22:51:55Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-593779717205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84294
dc.description.abstractV této bakalářské práci se zabývám výstavbovými projekty dopravních staveb realizované malými firmami. V teoretické části je uvedeno, za jakých podmínek se jedná o malou firmu a jsou i uvedeny případné organizační struktury těchto firem. Dále je zde popsána investorská činnost, zejména pak zadávaní veřejných zakázek a jsou i uvedeny jejich zadávací podmínky. Praktická část bakalářské práce se zabývá dodavatelskou činností dopravních staveb a jejich hlavním problémem, kterým je nesplnění zadávacích podmínek při podání nabídek. Veškerá tato problematika byla zpracována s využitím odborné literatury a internetových zdrojů, zejména pak bylo čerpáno z příslušné legislativy, která se vztahuje k celému výstavbovému projektu. V neposlední řadě jsou uvedeny i výhody a nevýhody působnosti malé stavební firmy v roli subdodavatele a dále i problematika zabezpečení zakázek formou společnosti (tj. ve sdružení více firem).cze
dc.description.abstractIn this bachelor thesis I deal with construction projects of traffic constructions realized by small companies. In the theoretical part, it is stated under what conditions it is a small company and there are also listed possible organizational structures of these companies. Furthermore, there is described the investor activity, especially the awarding of public contracts and their tender conditions are also stated. The practical part of the bachelor thesis deals with the supply activity of transport structures and their main problem, which is the failure to meet the tender conditions when submitting bids. All these issues have been elaborated with the use of specialized literature and Internet resources, in particular the relevant legislation related to the entire construction project. Last but not least, the advantages and disadvantages of the activity of a small construction company as a subcontractor and also the issue of securing orders in the form of a company (i.e. more than one association) are also mentioned.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInvestorcze
dc.subjectdodavatelcze
dc.subjecttechnický dozorcze
dc.subjectautorský dozorcze
dc.subjectveřejná zakázkacze
dc.subjectmalá firmacze
dc.subjectopatrovníkcze
dc.subjectspolečnostcze
dc.subjectzařízení staveništěcze
dc.subjectInvestoreng
dc.subjectcontractoreng
dc.subjecttechnical supervisioneng
dc.subjectauthor supervisioneng
dc.subjectpublic contracteng
dc.subjectsmall companyeng
dc.subjectguardianeng
dc.subjectcompanyeng
dc.subjectsite equipmenteng
dc.titleVýstavbové projekty dopravních staveb realizované malými firmamicze
dc.titleConstruction projects of transport constructions implemented by small companieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTomek Aleš
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record