Show simple item record

Náchod - Study of transformation industry area

dc.contributor.advisorKaplan Ivan
dc.contributor.authorKateřina Cvejnová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:56:03Z
dc.date.available2019-06-26T22:56:03Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-880323039205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84241
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti areálu bývalé textilní továrny Tepny v Náchodě. Řešené území je takovým brownfieldem v centru města. Dříve zde stávala textilní továrna Tepna, dnes zde zbyly z celého komplexu pouze dvě budovy. V současné době je převážná část území nevyužívaná, část území slouží jako parkoviště a také zde stojí supermarket. Cílem práce je vyhodnocení stávajícího stavu území a následné navržení nového využití území, které respektuje prostorové a funkční vztahy města. Základní myšlenkou mého návrhu bylo propojení okolních čtvrtí s městem a vytvoření obytné městské čtvrti s možností pracovních příležitostí. Dále se diplomová práce soustředí na detailnější zpracování veřejného prostoru s přiléhajícími objekty. Součástí práce je také návrh prvků mobiliáře a zeleně, koncepce technické a dopravní infrastruktury.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is to design a complex urbanistic project of the area of the former textile factory of Tepna in the city of Náchod, a brownfield located in the city centre. In the past, the Tepna textile factory used to stand there, but the complex of structures has been reduced to only two buildings. The vast majority of the area is currently unused, while a part of it serves as a parking lot and another part accommodates a supermarket with parking facilities. The aim of the thesis is to evaluate the current state of the area and to propose a new way of using it that would respect both the spatial and the functional relationships of the city. The basic idea was to connect the surrounding neighbourhoods with the downtown city and to create a residential urban district which would offer new job opportunities. Also, the thesis focuses on a more detailed work with the public space, taking into account the adjacent objects. This also includes a design of elements of urban furniture and greenery as well as a concept of technical and transport infrastructure.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectarchitektonicko-urbanistická studiecze
dc.subjectNáchodcze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectbrownfieldcze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectTepna - Náchodcze
dc.subjectarchitectural-urbanistic studyeng
dc.subjectNáchodeng
dc.subjectrevitalizationeng
dc.subjectbrownfieldeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectTepna - Náchodeng
dc.titleNáchod - Studie transformace území Tepny Náchodcze
dc.titleNáchod - Study of transformation industry areaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeWajsar Marek
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record