Show simple item record

The evolution of acquisitions of Energetický průmyslový holding, a.s. companydc.contributor.advisorŽilka Miroslav
dc.contributor.authorPatrick Havlíček
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:21Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:21Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-780959630805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84221
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je přiblížení akvizic společnosti Energetický a Průmyslový Holding, a.s. Práce se zaměřuje na představení odvětví podnikání společnosti Energetický a Průmyslový Holding, a.s., dále na přiblížení konkrétních dceřiných podniků a pjejich průmyslových odvětví pomocí analýzy PEST, finanční analýzy a analýzy SWOT. Díky omezenému rozsahu bakalářské práce je informační hloubka výstupu omezena, práce však bude napsána s důrazem na co největší přesnost. V závěru bakalářské práce bude analyzovaným dceřiným společnostem podáno doporučení založené na informacích získaných z analýz.cze
dc.description.abstractThe goal of this Bachelor thesis is to approach the acquisitions of the company Energetický a Průmyslový Holding, a.s. The thesis aims to introduce business branches of the company Energetický a Průmyslový Holding, a.s., further on approximation of owned companies and their business branches by PEST analysis, financial analysis and by SWOT analysis Due to the limited range of the bachelor thesis is the informational depth limited, however the thesis will be written with insistence on the accuracy. The final purpose is to give a recommendation to analysed owned companies based on information acquired in analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInvesticecze
dc.subjectenergetikacze
dc.subjectakvizicecze
dc.subjectelektřinacze
dc.subjectzemní plyncze
dc.subjecttransportcze
dc.subjectInvestmentseng
dc.subjectenergeticseng
dc.subjectacquisitioneng
dc.subjectelectricityeng
dc.subjectnatural gaseng
dc.subjecttransporteng
dc.titleVývoj akvizic společnosti Energetický průmyslový holding, a.s.cze
dc.titleThe evolution of acquisitions of Energetický průmyslový holding, a.s. companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHeralová Olga
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record