Show simple item record

Refurbishment of a baroque churchdc.contributor.advisorPazderka Jiří
dc.contributor.authorMartin Mottl
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:06Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:06Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600045605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84165
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je zjednodušený stavebně-technický průzkum barokního kostela sv. Václava ve Skoroticích u Ústí nad Labem, zaměřený na specifické části konstrukcí a následná analýza vybraných poruch a jejich spojitost s vývojem a užíváním stavby. Obsahem závěrečné práce je dále návrh sanace zvýšené vlhkosti stavebních konstrukcí a statického zajištění nosných konstrukcí objektu vykazujících značné poruchy. Objekt je chráněn jako národní kulturní památka České republiky. Jednotlivá sanační opatření byla navrhována tak, aby byla zachována historická hodnota objektu.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is a simplified technical survey of the baroque Church of Saint Wenceslas in Skorotice by Ústí nad Labem, focused on specific parts of constructions and subsequent analysis of selected defects and their connection with evolution and usage of the building. This final thesis includes a suggestion of moisture remediation of building structures and static stabilization of support structures, which reports substantial failures. The church is protected as a national cultural heritage of the Czech Republic. Remediation measures were designed to avoid the negative affect to the historical value of the building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBarokocze
dc.subjectkostelcze
dc.subjectrekonstrukcecze
dc.subjectdegradacecze
dc.subjectsanacecze
dc.subjectvlhkostcze
dc.subjectporuchycze
dc.subjecttrhlinycze
dc.subjectBaroqueeng
dc.subjectchurcheng
dc.subjectrefurbishmenteng
dc.subjectdegradationeng
dc.subjectremediationeng
dc.subjectmoistureeng
dc.subjectfailureseng
dc.subjectcrackseng
dc.titleRekonstrukce barokního kostelacze
dc.titleRefurbishment of a baroque churcheng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKačmaříková Veronika
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record