Show simple item record

Design of timber structure of the indoor riding arenadc.contributor.advisorMikeš Karel
dc.contributor.authorVáclav Černý
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:00Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:00Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600040605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84160
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na návrh nosné konstrukce jezdecké haly. Závěrečná práce je složena ze dvou hlavních částí. Statické části a výkresové dokumentace včetně vybraných konstrukčních detailů. Statická část se zaměřuje na návrh jednotlivých prvků a spojů dle platných českých norem ČSN EN. Materiálové řešení konstrukčních částí je shrnuto v technické zprávě.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the design of the supporting structure of the riding arena. The final work consists of two main parts. The Static-Part and drawing documentation including specific construction details. The Static-Part is focused on the design of individual elements and joints according to the valid Czech standards ČSN EN. Material design of components is summarized in a technical report.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectlepené lamelové dřevocze
dc.subjectocelcze
dc.subjectjezdecká halacze
dc.subjectdřevěná halacze
dc.subjectpříhradový vazníkcze
dc.subjectGerberův nosníkcze
dc.subjectzatíženícze
dc.subjectnávrhcze
dc.subjectposouzenícze
dc.subjectspojecze
dc.subjectztuženícze
dc.subjectglue laminated timbereng
dc.subjectsteeleng
dc.subjectriding arenaeng
dc.subjecttimber halleng
dc.subjecttruss girdereng
dc.subjectGerber beameng
dc.subjectloadeng
dc.subjectdesigneng
dc.subjectstatic assessmenteng
dc.subjectjointseng
dc.subjectbracingeng
dc.titleNávrh dřevěné nosné konstrukce jezdecké halycze
dc.titleDesign of timber structure of the indoor riding arenaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeEliášová Martina
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record