Now showing items 1-20 of 508

  • Administrativní a výrobní budova společnosti FALCO 

   Author: Bareš Ondřej; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Administrativní budova 

   Author: Brichtová Kateřina; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Administrativní budova 

   Author: Kříž Antonín; Supervisor: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Administrativní budova 

   Author: Velebil Lukáš; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Author: Kortus Pavel; Supervisor: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Administrativní budova 

   Author: Pavel Tlamsa; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Tyrová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem bakalářské práce "Administrativní budova" je statické navržení a posouzení nosných prvků objektu, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Objekt je navrhován jako lehký dřevěný ...
  • Administrativní budova 

   Author: Sulek Václav; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout administrativní budovu. Půdorysné rozměry jsou 30 x 15 m. Objekt je projektován jako lehký dřevěný skelet - two by four. Budova je podsklepená a má dvě nadzemní podlaží. Práce obsahuje ...
  • Administrativní budova 

   Author: Magdaléna Stolovská; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem mé bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci administrativní budovy, která je řešená jako dřevostavba. Administrativní budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je z železobetonu, ...
  • Administrativní budova 

   Author: Edita Šmahelová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh administrativní budovy, která je řešena jako dřevostavba, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Nosný systém této dřevostavby je navržen jako těžký skelet, tedy soustava ...
  • Administrativní budova - Projekt DK 

   Author: Prošek Zdeněk; Supervisor: Vídenský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova v Praze-Michli 

   Author: Červenka Petr; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Administrativní budova z CLT panelů 

   Author: Maršíčková Karolína; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení ...
  • Analýza historických krovů 

   Author: Říha Josef; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza konstrukce dřevěné zvonice ve Vlastibořicích 

   Author: Švaříček Daniel; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Hataj Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této bakalářské práce je statická analýza a popis konstrukčního a technického řešení konstrukce historické dřevěné zvonice v obci Vlastibořice. V teoretické části je popsán průzkum a dokumentace objektu a jednotlivé ...
  • Analýza ocelového rámu sportovní haly 

   Author: Janoušková Iva; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza rámových dřevěných konstrukcí 

   Author: Spálenský Robert; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Jehlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá tématem dřevěných rámových konstrukcí. Práce je z hlediska obsahu rozdělena na dvě části. První část je část praktická, jedná se o statický návrh nosné dřevěné rámové konstrukce víceúčelové ...
  • Analýza vzpínadel 

   Author: Prchal Jan; Supervisor: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Apartmán Golf 

   Author: Vrba Jakub; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh stavebně-konstrukčního řešení přízemního apartmánového domu a popis v současnosti frekventovaně používaných konstrukčních systémů dřevostaveb. Navržený objekt pro návrh stavebně-konstrukčního ...
  • Apartmány golfového klubu 

   Author: Václav Kaas; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace včetně statického výpočtu. Objekt je konstrukčně řešen jako dřevostavba. Hlavní nosnou část tvoří zakřivené nosníky z lepeného lamelového dřeva. Podepírané ...
  • Atrium administrativního centra 

   Author: Javorský David; Supervisor: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)