Now showing items 1-20 of 485

  • Konstrukce zastřešení nástupiště 

   Author: Hana Kolářová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem zastřešení železničního a autobusového nástupiště. Cílem této práce je navrhnout hlavní nosné prvky konstrukce a vybrané detaily. Konstrukce se skládá ze dvou ...
  • Tenisová hala 

   Author: David Štefanovič; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů. Rozpon sociálního ...
  • Sportovní hala s tenisovým hřištěm 

   Author: Pavel Polanský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly s tenisovým hřištěm. Nejprve bylo stanoveno zatížení konstrukce, na které byly navrženy vybrané prvky konstrukce – střešní a stěnový plášť, hlavní ...
  • Dvoulodní tenisová hala 

   Author: Eva Netíková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce dvoulodní tenisové haly. Předmětem řešení je hlavní rámová vazba, štítová stěna, ztužující prvky a vybrané detaily tenisové haly. Návrh konstrukce je proveden dle ...
  • Ocelový skelet nákupní pasáže 

   Author: Ondřej Mohr; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce představuje návrh nosné konstrukce obchodní pasáže. Obsahuje návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel, případně beton. Statický výpočet byl proveden podle příslušných norem. ...
  • Tenisová hala 

   Author: Tomáš Bulant; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je kompletní statický návrh tenisové haly, doplněný o základní řešení založení stavby a stavební řešení. Hlavní použitý konstrukční materiál je lepené lamelové dřevo. Nejprve bylo třeba z několika ...
  • Jízdárna 

   Author: Jan Frydrych; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tématem této práce je návrh dřevěné jezdecké haly obdélníkového tvaru, která je součástí jezdeckého komplexu. Ten však v této práci není řešen. Práce je zaměřena pouze na samotnou konstrukci haly, jejíž součástí je i ...
  • Modulární vícepodlažní dřevostavby 

   Author: Šárka Bendová; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Práce se zabývá problematikou modulárních vícepodlažních dřevostaveb. Počáteční část práce se věnuje vymezení a definicím pojmů. V další části práce jsou vymezena a blíže charakterizována specifika modulárních vícepodlažních ...
  • Mateřská škola 

   Author: Lenka Netušilová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením nosných prvků, vypracováním projektové dokumentace a vybraných detailů. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který obsahuje terasu na severní straně ...
  • Zastřešení venkovní restaurace u Rabyně 

   Author: Kristýna Mouchová; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Zadáním této bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěného zastřešení venkovní re- staurace. Jedná se o dřevěnou konstrukci přístřešku, která je doplněna železobetonovými sloupy a průvlaky. Půdorysný tvar je ...
  • Administrativní budova 

   Author: Magdaléna Stolovská; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem mé bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci administrativní budovy, která je řešená jako dřevostavba. Administrativní budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je z železobetonu, ...
  • Návrh fasádního lešení hradu Ledeč nad Sázavou 

   Author: Filip Švehla; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Drábek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tématem bakalářské práce je návrh lešeňové konstrukce pro rekonstrukci fasád hradu Ledeč nad Sázavou. Práce obsahuje tři části: Technickou zprávu pro vybranou fasádu, Zjednodušený statický výpočet pro vybranou fasádu a ...
  • Ocelová hala v Praze 

   Author: Tadeáš Zeman; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce Ocelové haly v Praze. Jedná se o obdélníkovou halo o rozměrech 55,2 m x 34,8 m se sedlovou střechou, která bude sloužit jako víceúčelová sportovní hala. Rozměry haly ...
  • Návrh tribuny na fotbalovém stadionu v Jesenici u Prahy 

   Author: Jakub Pouchlý; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tribuny na fotbalovém stadionu v Jesenici u Prahy se zázemím uvnitř tribuny. Jedná se o vypracování projektové dokumentace zahrnující návrh konstrukčního řešení tribuny, statický ...
  • Rekonstrukce ocelové lávky v Třebíči 

   Author: Filip Denner; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení rekonstrukce ocelové lávky ve městě Třebíč přes řeku Jihlavu. Navržená lávka slouží pro smíšený provoz pěších a cyklistů. Jedná se o lávku obloukovou s mezilehlou mostovkou. ...
  • Požární návrh bytového domu 

   Author: Marie Křišťanová; Supervisor: Wald František; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. Předmětem první části je studie variant skeletové nosné konstrukce a konstrukce šikmých sloupů, které plní důležitou estetickou funkci budovy. Ve druhé části je zpracováno zjednodušené ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Author: Petr Čajan; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu Terronská v Praze 6 – Bubenči a zpracováním požárně bezpečnostního řešení daného objektu. Práci tvoří projektová dokumentace pro stavební ...
  • Bytový dům 

   Author: Vít Střelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dřevěného, bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům ze systému české firmy Novatop, která se specializuje na dřevěné konstrukce na bázi křížem lepeného dřeva. ...
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Author: Jiří Šergl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Červený Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Cílem bakalářské práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Výrobní hala je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 35,5 x 16,5 ...
  • Ocelová konstrukce skladištní haly 

   Author: Aleš Chovanec; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce ocelové skladištní haly v Plzni. Hala je rozdělena na skladovací a administrativní část. Statický výpočet obsahuje výpočet zatížení, návrh střešního a obvodového pláště, ...