Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 423

  • Možnosti uplatnění systému DFF300 pro mosty s bezstykovou kolejí 

   Autor: Stejskal Jakub; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Obsahem této práce je shrnutí poznatků kombinované odezvy koleje a mostu a vytvoření modelu mostu s přímým upevněním DFF300 v programu SCIA Engineer. Cílem práce je tento most posoudit z hlediska kombinované odezvy mostu ...
  • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

   Autor: Točíková Eliška; Vedoucí práce: Velebil Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace ...
  • Zastřešení železničního nástupiště 

   Autor: Zaruba Albert; Vedoucí práce: Macháček Josef; Oponent práce: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení nástupiště železničního nádraží. Půdorysná plocha zastřešení je 9 x 42 m, světlá výška 3 m, lokalita stavby Liberec. V rámci dané práce byl ...
  • Zastřešení autobusového nádraží v Jaroměři 

   Autor: Koubová Kateřina; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce zastřešení nástupiště autobusového nádraží v Jaroměři. Práce se skládá ze tří částí, a to technické zprávy, statického výpočtu a výkresové dokumentace. Hlavní nosná ...
  • Posouzení konstrukčních systémů výrobní haly za účinku požáru 

   Autor: Šejna Jakub; Vedoucí práce: Velebil Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce slouží jako dokázání komplexního zvládnutí výuky bakalářského studia na Fakultě Stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství, studijní obor Požární ...
  • Lávka pro chodce přes Lužnici 

   Autor: Drábek Vojtěch; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Projekt bakalářské práce se zabývá návrhem lávky ve městě Soběslav přes řeku Lužnici. Práce je složena z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové části. Technická zpráva obsahuje shrnutí a opodstatnění projektu. ...
  • Dřevěná lávka v Praze - Uhříněvsi 

   Autor: Čáp Miroslav; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce byl návrh a posouzení nové dřevěné lávky pro pěší a cyklisty na místě stávající lávky sloužící pouze pro pěší dopravu. Nový návrh byl inspirován prohlídkou stávající konstrukce, která však není ...
  • Návrh skleněných tabulí z vrstveného skla 

   Autor: Kubíková Eliška; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tato bakalářská práce popisuje způsoby návrhu tabulí z vrstveného skla s transparentní viskoelastickou PVB fólií a její chování v závislosti na rychlosti a době trvání zatížení. Práce se zaměřuje na návrh nosných skel ...
  • Nosníky KMT PERI 

   Autor: Štefanovičová Natálie; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Werunský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této práce je posudek ocelové podpěrné konstrukce, která je používaná v praxi především pro zvedání mostních konstrukcí. Obsahem je ruční výpočet částí konstrukce pro mezní stavy únosnosti, který je proveden podle ...
  • Návrh ocelové příhradové konstrukce části vícepodlažní budovy 

   Autor: Mejstřík Jakub; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Kuříková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce se zabývá návrhem ocelové příhradové konstrukce v posledním (jedenáctém) podlaží hotelového objektu. Tato konstrukce má za úkol vynést přesahující části 2. - 10. podlaží; tj. části, ve kterých svislé nosné prvky ...
  • Analýza rámových dřevěných konstrukcí 

   Autor: Spálenský Robert; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Jehlička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá tématem dřevěných rámových konstrukcí. Práce je z hlediska obsahu rozdělena na dvě části. První část je část praktická, jedná se o statický návrh nosné dřevěné rámové konstrukce víceúčelové ...
  • Analýza konstrukce dřevěné zvonice ve Vlastibořicích 

   Autor: Švaříček Daniel; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Hataj Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této bakalářské práce je statická analýza a popis konstrukčního a technického řešení konstrukce historické dřevěné zvonice v obci Vlastibořice. V teoretické části je popsán průzkum a dokumentace objektu a jednotlivé ...
  • Pracovní lešení - shrnutí problematiky 

   Autor: Fiedler Marek; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V této bakalářské práci se věnuji shrnutí problematiky pracovního lešení. Cílem práce je přiblížit danou problematiku širší veřejnosti a zároveň si prohloubit vlastní znalosti v této problematice. Práce je zpracována jako ...
  • Škoda autosalon 

   Autor: Janda Jaroslav; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu nosné ocelové konstrukce Škoda autosalonu. Objekt je rozdělen na dvě části, a to na část výstavní, a část servisní. Hlavním nosným prvkem objektu je obloukový příhradový ...
  • Nosná konstrukce zastřešení nástupiště 

   Autor: Hainc Radim; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení nástupiště. Nejprve je porovnáno několik variant ocelové a dřevěné konstrukce. Řešeny jsou hlavní nosné prvky a vybrané detaily pro zvolenou ocelovou konstrukci využívající ...
  • Rodinný dům 

   Autor: Krejča Vratislav; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu a statickým výpočtem posoudit nosné prvky v tomto objektu. Rodinný dům je navržen jako lehký dřevěný skelet. Objekt má 2 nadzemní podlaží. ...
  • Sportovní hala s bazénem 

   Autor: Kandl Štěpán; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení tří variant nosné pultové rámové konstrukce sportovní haly nad plaveckým bazénem v kombinaci ocel-dřevo. Konstrukční systém haly se skládá z rámů. Pro návrh nosných prvků ...
  • Mechanické chování dřevěného kolíku 

   Autor: Nečas Michal; Vedoucí práce: Velebil Lukáš; Oponent práce: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   V rámci rekonstrukcí historických konstrukcí se často setkáváme s problematikou dřevěných kolíkových spojů dřevěných konstrukcí. Pro posuzování jednotlivých typů ocelových spojů máme k dispozici řadu konstrukčních zásad a ...
  • Spoje dřevěných konstrukcí 

   Autor: Mařík Miroslav; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá spoji dřevěných konstrukcí. Cílem této bakalářské práce je zmapovat co nejvíce spojů dřevěných konstrukcí. Nejvíce rozepsanou kapitolou budou tesařské spoje, vzhledem k mé oblibě tohoto řemesla. ...
  • Ocelová konstrukce nástavby administrativní budovy 

   Autor: Pavelka Martin; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   V bakalářské práci je proveden návrh nosné konstrukce nástavby na již stávající budově v obci Hlinsko. Nástavba je řešena ocelovou konstrukcí, zatímco stávající budova je železobetonový skelet. V práci jsou navrženy všechny ...