Now showing items 1-20 of 485

  • Dvoulodní tenisová hala 

   Author: Eva Netíková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce dvoulodní tenisové haly. Předmětem řešení je hlavní rámová vazba, štítová stěna, ztužující prvky a vybrané detaily tenisové haly. Návrh konstrukce je proveden dle ...
  • Tenisová hala 

   Author: David Štefanovič; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů. Rozpon sociálního ...
  • Konstrukce zastřešení nástupiště 

   Author: Hana Kolářová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem zastřešení železničního a autobusového nástupiště. Cílem této práce je navrhnout hlavní nosné prvky konstrukce a vybrané detaily. Konstrukce se skládá ze dvou ...
  • Sportovní hala s tenisovým hřištěm 

   Author: Pavel Polanský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly s tenisovým hřištěm. Nejprve bylo stanoveno zatížení konstrukce, na které byly navrženy vybrané prvky konstrukce – střešní a stěnový plášť, hlavní ...
  • Ocelový skelet nákupní pasáže 

   Author: Ondřej Mohr; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Stančík Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Tato práce představuje návrh nosné konstrukce obchodní pasáže. Obsahuje návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel, případně beton. Statický výpočet byl proveden podle příslušných norem. ...
  • Jízdárna 

   Author: Jan Frydrych; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tématem této práce je návrh dřevěné jezdecké haly obdélníkového tvaru, která je součástí jezdeckého komplexu. Ten však v této práci není řešen. Práce je zaměřena pouze na samotnou konstrukci haly, jejíž součástí je i ...
  • Zastřešení venkovní restaurace u Rabyně 

   Author: Kristýna Mouchová; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Zadáním této bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěného zastřešení venkovní re- staurace. Jedná se o dřevěnou konstrukci přístřešku, která je doplněna železobetonovými sloupy a průvlaky. Půdorysný tvar je ...
  • Mateřská škola 

   Author: Lenka Netušilová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením nosných prvků, vypracováním projektové dokumentace a vybraných detailů. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který obsahuje terasu na severní straně ...