Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 356

  • Požární řešení hotelu 

   Autor: Müllerová Andrea; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Hlavním tématem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení hotelu s restaurací a business částí v Praze 6, ulice Letecká. V první části bylo zhotoveno stavebně technické posouzení zadaného objektu a navrženy jeho ...
  • Požární řešení autosalonu 

   Autor: Zeman Filip; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí stavebního objektu z hlediska požární prevence a statiky. Ve druhé části je zpracováno podrobné požárně bezpečnostní řešení stavby. Třetí část ...
  • Sportovní hala v Praze 

   Autor: Polata Stanislav; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení hlavních nosných konstrukcí a hlavních spojovacích prvků na sportovní hale v Praze. Konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměrech 52,8 x 44m a výšky 9m. Nosné prvky jsou ...
  • Zastřešení nástupiště 

   Autor: Dushakova Nina; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tématem bakalářské práce je zastřešení autobusového a vlakového nástupiště. Cílem je návrh ocelových prvků a vybraných přípojů. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami a byl použit výpočtový software ...
  • Ocelová konstrukce nástavby objektu Filmové a televizní fakulty v Praze 

   Autor: Rychnavský David; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem bakalářská práce je statický a konstrukční návrh ocelové konstrukce nástavby pro dvě filmová studia na střeše zděné budovy FAMU. Zatížení z nástavby se přenáší do čtyř sloupů spodní stavby. Půdorysná osová vzdálenost ...
  • Požární řešení objektu kulturního centra 

   Autor: Hášová Tereza; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (kulturního centra). Druhá část obsahuje revizi nosných konstrukcí a dispozic. Třetí část zahrnuje návrh a posouzení ...
  • Zastřešení autobusového nádraží 

   Autor: Rech Jan; Vedoucí práce: Macháček Josef; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení autobusového nádraží. Objekt se nachází v Plzni, jeho rozměry a dispozice vychází ze zadání bakalářské práce; kde byly dány rozměry 60 x 36 m (rozpon 60 m), ...
  • Výrobní hala s administrativním zázemím 

   Autor: Fünfkirchlerová Tereza; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Tato bakalářská práce je rozdělna do dvou částí. První část je technická zpráva. Druhá část práce se zabývá návrhem nosných konstrukcí z konstrukčního dřeva, nosných prvků z lepeného lamelového dřeva a ocelových spojovacích ...
  • Most přes sportovní kanál v Račicích 

   Autor: Kucián Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh, stanovení koncepce a posouzení silničního mostu přes sportovní kanál v Račicích. Most je navržen jako spřažený ocelobetonový trámový. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva plnostěnné ...
  • Prohlídka a zatížitelnost železničního mostu ve Zdislavě 

   Autor: Vůjtěch Jakub; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem práce je stanovení zatížitelnosti a přechodnosti jednokolejného železničního mostu ve Zdislavě. Stanovení je prováděno na základě prohlídky mostního objektu, zjištění jeho stavu, vad a poruch. Byl vypracován výpočetní ...
  • Oblouková lávka přes Bečvu v Přerově 

   Autor: Soukupová Kateřina; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukce lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Přerově. Jedná se o alternativní návrh stávající lávky. Součástí projektu je statický výpočet prvků nosné konstrukce, návrh detailů a ...
  • Apartmán Golf 

   Autor: Vrba Jakub; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Obsahem této bakalářské práce je návrh stavebně-konstrukčního řešení přízemního apartmánového domu a popis v současnosti frekventovaně používaných konstrukčních systémů dřevostaveb. Navržený objekt pro návrh stavebně-konstrukčního ...
  • Styčníky pro rámovou konstrukci 

   Autor: Benešová Jana; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této bakalářské práce je návrh styčníků metodou komponent na ocelové rámové konstrukci, konkrétně se jedná o výpočet rámového rohu a styčníku ve vrcholu haly. Nejprve je statický výpočet proveden ručně, následně je ...
  • Hala pro míčové sporty 

   Autor: Šimáček Robert; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce rámové multifunkční haly pro míčové sporty. Bakalářská práce se skládá z části statické a části výkresové. Statická část obsahuje výpočty jednotlivých prvků haly a spojů dle ...
  • Techmania Science centrum 

   Autor: Minda Branislav; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie planetária v Plzni, ako aj jednotlivé spoje prvkov. Konštrukcia má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 49,5 x 24,5 m a výška haly 11,5m. ...
  • Dřevobetonové spřažené stropy 

   Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Obsahem této bakalářské práce je rozbor a shrnutí problematiky dřevobetonových stropních konstrukcí se zaměřením na vlastnosti a možnosti spřažení. Podrobněji se práce zabývá vývojem dřevobetonového spřažení, principem ...
  • Zesilování dřevěných konstrukcí taženými prvky 

   Autor: Řehořek Hynek; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato práce se zabývá historií, vhodností využití a optimalizací vzpínadlových nosných konstrukcí. Dále postupně staticky analyzuje střešní konstrukci nad zadaným půdorysem. Nejprve s využitím prostě uloženého lepeného ...
  • Prohlídka a zatížitelnost železničního mostu v Jablonném v Podještědí 

   Autor: Sklenář Radek; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce je věnována popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejového mostu, složené ze dvou prostě uložených ocelových plnostěnných svařovaných nosníků, ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v České Lípě 

   Autor: Palášthy Dominik; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předložená práce se věnuje popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejné mostu s dolní mostovkou. Složený je ze dvou jednoduše uložených nýtováných nosníků, příčníků, ...
  • Zastřešení barokního kostela 

   Autor: Malík Vojtěch; Vedoucí práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
   Tato práce pojednává o historickém vývoji zastřešení věží u barokních staveb ze statického a architektonického hlediska, popisu konstrukce barokního kostela v Neratově a jeho rozboru ze stavebně-technické stránky. Dále je ...