Now showing items 1-20 of 559

  • Novostavba bytového domu „Příchovická chata“ 

   Author: Roman Roub; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   V této bakalářské práci je zpracován statický návrh dřevěných nosných konstrukcí novostavby bytového domu v Příchovicích. Nosné prvky jsou posuzovány za běžných teplot na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti v ...
  • Dřevěná konstrukce sportovního a kulturního centra 

   Author: František Hlásek; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Bakalářská práce pod názvem „Dřevěná konstrukce sportovního a kulturního centra“ obsahuje návrh nosné konstrukce rámové haly z lepeného lamelového dřeva. Práce se skládá ze statického výpočtu, výkresové dokumentace a ...
  • Základní škola Bubeneč 

   Author: Karel Češka; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navržení a posouzení nosných prvků základní školy a následné vypracování projektové dokumentace a detailů dle zadaného rozsahu. Práce se celkem skládá ze 4 částí dle rozsahu dokumentace pro ...
  • CLT - Křížem vrstvené dřevo 

   Author: Stefanos Panayi; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl podrobněji zkoumat vlastnosti křížem vrstveného dřeva a jeho význam v rámci stavebnictví. Konkrétně je zaměřena na analýzu historického vývoje, procesu výroby a hodnocení požární ...
  • Moderní dřevěné rámové konstrukce ve stavebnictví 

   Author: Ondřej Mikeš; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Obsahem bakalářské práce je nejprve úvod do problematiky spojování dřevěných konstrukcí. Následně je na tomto teoretickém základě vypracováno shrnutí problematiky tuhých rámových spojů v jednotlivých variantách provedení ...
  • Konstrukce kouřovodu 

   Author: Thu Huong Tranová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Předmětem této bakalářské práce je statický návrh, posouzení a optimalizace nosných prvků výseku konstrukce kouřovodu z tenkostěnných zastudena tvarovaných profilů. První část obsahuje popis geometrie konstrukce, stanovení ...
  • Dílny Opatov 

   Author: Terezie Mašková; Supervisor: Kožich Matyáš; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce haly. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, výkresovou část a přílohy. Hala je navržena jako rám, který se skládá ze sloupů a příčle. ...
  • Autosalon 

   Author: Martin Šerík; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kožich Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Bakalárska práca sa zaoberá návrhom oceľovej konštrukcie autosalónu nepravidelného päťuholníkového pôdorysu so zázemím pre zamestnancov a kancelárskymi priestormi. Stavba je zastrešená pultovou strechou. V statickom výpočte ...
  • Hala s pultovou střechou 

   Author: Adam Patroch; Supervisor: Kožich Matyáš; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové příhradové haly s pultovou střechou o rozponu 14,6 m, délce 41,7 m a výšce 6,8 m. Předmětem řešení je hlavní příhradový vazník, podélný příhradový vazník, štítová stěna, ...
  • Mendelův skleník 

   Author: Petr Janda; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Tématem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce Mendelova skleníku. Jedná se o prosklenou jednopodlažní budovu o rozměrech 31,2x9,2 metru včetně přesahu střechy. Budova, umístěná v areálu Augustiniánského opatství v ...
  • Ocelová konstrukce sportovní haly s obloukovým vazníkem 

   Author: Šimon Špaček; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové konstrukce sportovní haly s obloukovým vazníkem. Statický výpočet zahrnuje pouze část haly, ve které se nachází sportovní hřiště, ne tedy zázemí pro sportovce. Jedná se ...
  • Podpůrná konstrukce zásobníku s technologickým mostem 

   Author: Štěpán Rýdl; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Cílem bakalářské práce byl komplexní návrh podpůrné konstrukce pro technologickou konstrukci ocelového zásobníku. Nejprve byly navrženy sloupy, dále ztužidla, následně byly navrženy vodorovné prvky včetně konstrukce potrubní ...
  • Zastřešení nádvoří 

   Author: Michaela Nejedlá; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Tématem této bakalářské práce je statický návrh ocelové konstrukce zastřešení nádvoří zámku v Přibyslavi. Jedná se o konstrukci ve tvaru valbové střechy s vikýřem, uložené na sloupech do původní konstrukce. Jsou navrženy ...
  • Zahradní centrum Plantex 

   Author: Michaela Kulhavá; Supervisor: Kožich Matyáš; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh a posouzení hlavní nosné konstrukce dvoulodní haly Zahradního centra Plantex. Hlavní konstrukční materiál je ocel S 355. Hala je obdélníkového půdorysu 23.4m x 62.0m s rozměry lodí 7.8 ...
  • Administrativní budova Wolf system 

   Author: Kateřina Pulcová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Kuříková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh dřevěné konstrukce administrativní budovy Wolf system. Součástí je vypracování požárně bezpečnostního řešení. Rozsah práce je zpracován jako projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, ...
  • Multifunkční kulturní centrum 

   Author: Lukáš Lazorik; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce multifunkčního kulturního centra. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, přílohy a výkresovou část. Nosná konstrukce je navržena jako rám, ...
  • Požární scénáře v bytovém domě a jejich vliv na požární odolnost konstrukce 

   Author: Magdalena Valešová; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Předmětem této bakalářské práce je posouzení vybraných a navržených ocelových prvků konstrukce z hlediska požární odolnosti. Součástí je vypracování zkráceného požárně bezpečnostního řešení a požárních scénářů objektu s ...
  • Analýza litinového sloupu za zvýšené teploty při rekonstrukci papírny v Plzni 

   Author: Ondřej Bečka; Supervisor: Wald František; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na budovu bývalé papírny, která bude rekonstruována na polyfunkční objekt. Práce je rozdělena na dvě části. V první je připraven koncept požárně bezpečnostního řešení, které je zaměřeno na ...
  • Polyfunkční dům Petřiny 

   Author: Karolína Dufková; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných prvků nosné konstrukce za běžné teploty a za požáru, výkresovou dokumentací a zjednodušeným požárně bezpečnostním řešením stavby. Práce je zpracována jako projektová ...
  • Požární řešení konstrukce divadla v Trutnově 

   Author: Tereza Verichová; Supervisor: Wald František; Opponent: Kuříková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na požární odolnost sloupů budovy divadla v Trutnově. Práce je rozdělena na část požárně bezpečnostního řešení a část statického posouzení ocelových sloupů za běžné i zvýšené teploty. Sloupy ...