Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 396

  • Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí 

   Autor: Břinčilová Barbora; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí
  • Zdivo ze skleněných cihel 

   Autor: Kašák Karel; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Předložená bakalářská práce v první části shrnuje zdící materiály pro nosné stavební konstrukce. Přehledně jsou popsány jednotlivé technologie od kamenného zdiva po nejnovější materiály používané v současnosti. Druhá část ...
  • Variantní řešení zastřešení skladové haly 

   Autor: Česák Michal; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Kurejková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce obsahuje návrh variantního řešení (hala A, B, C) zastřešení skladové haly. Konstrukční materiál byl uvažován ocel S235 J0. Každá varianta obsahuje posouzení hlavních nosných prutů konstrukce, založení ani ...
  • Administrativní budova z CLT panelů 

   Autor: Maršíčková Karolína; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení ...
  • Těžký skelet dřevostavby se spřaženými dřevobetonovými stropy 

   Autor: Jurečka Jiří; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje spřažené dřevobetonové stropní konstrukci, která je součástí dřevostavby s těžkým skeletovým systémem. Řešený objekt se řadí do skupiny budov občanské vybavenosti a jedná se o mateřskou ...
  • Dřevěná konstrukce nadstavby nízkopodlažního bytového domu 

   Autor: Čunát Jiří; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na řešení dřevěné konstrukce nadstavby. V první části popisuji použití dřeva v konstrukcích a základní charakteristiku systému dřevostaveb Two by four. Ve druhé části se zabývám zatížením ...
  • Bytový dům 

   Autor: Chloubová Zuzana; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem zadané bakalářské práce je zpracovat statický návrh hlavních nosných částí bytového domu spolu s technickou zprávou a výkresy. Objekt bytového domu je projektován jako lehký dřevěný skelet. Bytový dům je nepodsklepený ...
  • Bytové domy na bázi dřeva 

   Autor: Červený Petr; Vedoucí práce: Kuklík Petr; Oponent práce: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je zpracovat návrh nosné konstrukce bytového domu. Bytový dům má čtyři nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Přízemí a jádro je z monolitického železobetonu, ostatní části tvoří dřevěná konstrukce. ...
  • Dřevěná vyhlídková věž 

   Autor: Frčková Hana; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je nahlédnout hlouběji do problematiky konstrukčního návrhu dřevěných vyhlídkových věží po teoretické i praktické stránce. Praktická stránka spočívá ve statickém návrhu nosné konstrukce dřevěné ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v Praze Čakovicích 

   Autor: Zörkler Michael; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této bakalářské práce je podrobná prohlídka, stanovení zatížitelnosti a přechodnosti železničního mostu v Praze Čakovicích. Podrobná prohlídka slouží ke zjištění současného stavu mostního objektu, stávajícího se z ...
  • Ocelová konstrukce autosalonu s válcovou střechou 

   Autor: Novotný Daniel; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Kurejková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové konstrukce autosalonu v Děčíně. Jedná se o jednopodlažní objekt s prosklenou fasádou a obloukovou střechou. Nejprve byly popsány možné konstrukční varianty ...
  • Autosalon Citroen 

   Autor: Holá Kristýna; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tématem této bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce autosalonu a navazující haly firmy Citroen. Cílem je návrh a posouzení ocelových prvků objektu a významných detailů. Část objektu, která je navrhovaná jako autosalon, ...
  • Dřevěná oblouková konstrukce zastřešení sportovní haly 

   Autor: Koubková Kateřina; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů zastřešení dřevěné obloukové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 24 x 42 m, příčné obloukové vazby jsou od sebe vzdáleny 6 m a výška haly ...
  • Tenisová hala 

   Autor: Zbranková Lucie; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce s názvem "Tenisová hala" obsahuje návrh nosné konstrukce trojkloubové obloukové haly z lepeného lamelového dřeva pro tenis. Práce se skládá ze statického výpočtu, výkresové dokumentace a technické zprávy. ...
  • Konstrukce střešní nástavby v Karlových Varech 

   Autor: Macasová Alena; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem návrhu je dvoupatrová ocelová skeletová nástavba stávajícího panelového domu v Karlových Varech. Strop prvního řešeného podlaží je navržen jako spřažená ocelobetonová konstrukce. Střecha je tvořena trubkovým ...
  • Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

   Autor: Zdražilová Michaela; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce autosalonu v Mladé Boleslavi. Navržené půdorysné rozměry jsou 21x30m a výška ve vrcholu je 9,7m. Autosalon je rozdělen na dvě části - showroom a zázemí. Příčnou vazbu ...
  • Zastřešení dvojlodního hypermarketu 

   Autor: Hruška Ondřej; Vedoucí práce: Macháček Josef; Oponent práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dvojlodního hypermarketu v Táboře. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 80 x 64 metrů a světlá výška je 5 metrů. Navrhnuty byly tři konstrukční varianty, které byly ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Pod kolem" 

   Autor: Legner Štěpán; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je věnována popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejového mostu, složené ze dvou prostě uložených ocelových plnostěnných nýtovaných nosníků a z ...
  • Lávka pro chodce a cyklisty přes Vltavu v Praze Holešovicích 

   Autor: Mazák Rastislav; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Účelem této bakalářské práce je návrh a posouzení lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltava v Praze Holešovicích. Jedná se o návrh nové lávky. Obsahem této práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. ...
  • Ocelová konstrukce sportovní haly o rozponu 37 m 

   Autor: Hanšpach Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Kurejková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové konstrukce sportovní haly v Praze. Jedná se o konstrukci se sedlovou střechou o rozponu 37 m. Nejprve bylo spočteno zatížení a následně řešeny možné konstrukční ...