Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 394

  • Variantní řešení zastřešení skladové haly 

   Autor: Česák Michal; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Kurejková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce obsahuje návrh variantního řešení (hala A, B, C) zastřešení skladové haly. Konstrukční materiál byl uvažován ocel S235 J0. Každá varianta obsahuje posouzení hlavních nosných prutů konstrukce, založení ani ...
  • Administrativní budova z CLT panelů 

   Autor: Maršíčková Karolína; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení ...
  • Dřevěná konstrukce nadstavby nízkopodlažního bytového domu 

   Autor: Čunát Jiří; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na řešení dřevěné konstrukce nadstavby. V první části popisuji použití dřeva v konstrukcích a základní charakteristiku systému dřevostaveb Two by four. Ve druhé části se zabývám zatížením ...
  • Těžký skelet dřevostavby se spřaženými dřevobetonovými stropy 

   Autor: Jurečka Jiří; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje spřažené dřevobetonové stropní konstrukci, která je součástí dřevostavby s těžkým skeletovým systémem. Řešený objekt se řadí do skupiny budov občanské vybavenosti a jedná se o mateřskou ...
  • Návrh ocelové rámové konstrukce zastřešení multikulturního centra 

   Autor: Raszková Sylvie; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem bakalářské práce je budova multikulturního centra. Práce je rozdělena na dvě související části. Část první se zabývá vypracováním konceptu požárně bezpečnostního řešení posledního nadzemního podlaží. Část druhá ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu ve Stodůlkách 

   Autor: Fišer Jan; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Účelem této práce je podrobná prohlídka, dokumentace současného stavu nosné kon- strukce, vytvoření počítačového modelu a výpočet zatížitelnosti a přechodnosti ocelo- betonového železničního mostu na TU0711, km 12, 177 v ...
  • Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

   Autor: Zdražilová Michaela; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce autosalonu v Mladé Boleslavi. Navržené půdorysné rozměry jsou 21x30m a výška ve vrcholu je 9,7m. Autosalon je rozdělen na dvě části - showroom a zázemí. Příčnou vazbu ...
  • Bytový dům 

   Autor: Šebek Jan; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem zadaného tématu bakalářské práce "Obytný dům" je provedení projektové dokumentace a vypracování statického výpočtu základních nosných prvků dle zadaného rozsahu. Obytný dům je rozdělen na dva objekty, které jsou od ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v Praze Čakovicích 

   Autor: Zörkler Michael; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této bakalářské práce je podrobná prohlídka, stanovení zatížitelnosti a přechodnosti železničního mostu v Praze Čakovicích. Podrobná prohlídka slouží ke zjištění současného stavu mostního objektu, stávajícího se z ...
  • Únavová životnost železničního mostu na Výtoni 

   Autor: Kramoliš Filip; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této bakalářské práce jestanovit zbytkovou životnost historického mostu pod Vyšehradem s ohledem na únavové zatížení. Pro dosažení cíle jde o vypracování numerického 3D modelu mostu a na něm následně pomocí dynamické ...
  • Požární návrh ocelové konstrukce výstavní části autosalonu 

   Autor: Kučera Jaroslav; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá výstavní částí autosalonu a je rozdělena na dvě části. V první části je proveden návrh a posouzení ocelových prvků za běžné teploty. Jedná se o nosnou část střešního pláště, vaznici, prolamovaný ...
  • Požární návrh vybraných prvků konstrukce administrativní budovy 

   Autor: Janatová Kristýna; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem bakalářské práce je posouzení vybraných ocelových prvků konstrukce z hlediska požární odolnosti. Práce se skládá celkem ze tří částí. První částí je koncept požárně bezpečnostního řešení stavby (administrativní ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Pod kolem" 

   Autor: Legner Štěpán; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je věnována popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejového mostu, složené ze dvou prostě uložených ocelových plnostěnných nýtovaných nosníků a z ...
  • Dvoulodní sportovní hala 

   Autor: Jůza Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce představuje návrh nosné konstrukce dvoulodní sportovní haly. Obsahem je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami ...
  • Hybridní lehká dřevěná konstrukce rekreační chaty 

   Autor: Knězů Josef; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je návrh lehké hybridní konstrukce rekreační chaty s vysutým štítem nad vodní hladinu jezera. Důraz je kladen na tvorbu výpočtového modelu konstrukce v programu SCIA Engineer, se zohledněním charakteru, ...
  • Bytový dům 

   Autor: Chloubová Zuzana; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem zadané bakalářské práce je zpracovat statický návrh hlavních nosných částí bytového domu spolu s technickou zprávou a výkresy. Objekt bytového domu je projektován jako lehký dřevěný skelet. Bytový dům je nepodsklepený ...
  • Prohlídka ocelové lávky v Praze 6 

   Autor: Nálepa Lukáš; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Náplní bakalářské práce byla prohlídka lávky pro chodce a cyklisty v Praze-Střešovicích přes ulici Patočkova. Z prohlídky byla pořízena fotodoku-mentace a byla změřena geometrie lávky a dimenze jednotlivých prvků. Dle ...
  • Dvoulodní servisní a skladovací hala pro ultralehká letadla 

   Autor: Sekal David; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem mé bakalářské práce je návrh ocelové dvoulodní servisní haly pro ultralehká letadla. Práce obsahuje návrh konstrukčního řešení, statický výpočet včetně posouzení všech prvků nosné konstrukce, návrh klíčových detailů ...
  • Zastřešení dvojlodního hypermarketu 

   Autor: Hruška Ondřej; Vedoucí práce: Macháček Josef; Oponent práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dvojlodního hypermarketu v Táboře. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 80 x 64 metrů a světlá výška je 5 metrů. Navrhnuty byly tři konstrukční varianty, které byly ...
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativní budovy z panelových prvků 

   Autor: Vopatová Kristýna; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je návrh administrativní budovy z dřevěných panelů a posouzení konstrukcí za běžné teploty a za požární situace. Posouzení konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Pro určení ...