Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 396

  • Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí 

   Autor: Břinčilová Barbora; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Velebil Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí
  • Zdivo ze skleněných cihel 

   Autor: Kašák Karel; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Netušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   Předložená bakalářská práce v první části shrnuje zdící materiály pro nosné stavební konstrukce. Přehledně jsou popsány jednotlivé technologie od kamenného zdiva po nejnovější materiály používané v současnosti. Druhá část ...
  • Variantní řešení zastřešení skladové haly 

   Autor: Česák Michal; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Kurejková Marta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce obsahuje návrh variantního řešení (hala A, B, C) zastřešení skladové haly. Konstrukční materiál byl uvažován ocel S235 J0. Každá varianta obsahuje posouzení hlavních nosných prutů konstrukce, založení ani ...
  • Těžký skelet dřevostavby se spřaženými dřevobetonovými stropy 

   Autor: Jurečka Jiří; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje spřažené dřevobetonové stropní konstrukci, která je součástí dřevostavby s těžkým skeletovým systémem. Řešený objekt se řadí do skupiny budov občanské vybavenosti a jedná se o mateřskou ...
  • Administrativní budova z CLT panelů 

   Autor: Maršíčková Karolína; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení ...
  • Dřevěná konstrukce nadstavby nízkopodlažního bytového domu 

   Autor: Čunát Jiří; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na řešení dřevěné konstrukce nadstavby. V první části popisuji použití dřeva v konstrukcích a základní charakteristiku systému dřevostaveb Two by four. Ve druhé části se zabývám zatížením ...
  • Lávka pro chodce a cyklisty přes Vltavu v Praze Holešovicích 

   Autor: Mazák Rastislav; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Účelem této bakalářské práce je návrh a posouzení lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Vltava v Praze Holešovicích. Jedná se o návrh nové lávky. Obsahem této práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. ...
  • Konstrukce střešní nástavby v Karlových Varech 

   Autor: Macasová Alena; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Předmětem návrhu je dvoupatrová ocelová skeletová nástavba stávajícího panelového domu v Karlových Varech. Strop prvního řešeného podlaží je navržen jako spřažená ocelobetonová konstrukce. Střecha je tvořena trubkovým ...
  • Hybridní lehká dřevěná konstrukce rekreační chaty 

   Autor: Knězů Josef; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je návrh lehké hybridní konstrukce rekreační chaty s vysutým štítem nad vodní hladinu jezera. Důraz je kladen na tvorbu výpočtového modelu konstrukce v programu SCIA Engineer, se zohledněním charakteru, ...
  • Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

   Autor: Zdražilová Michaela; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Jandera Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce autosalonu v Mladé Boleslavi. Navržené půdorysné rozměry jsou 21x30m a výška ve vrcholu je 9,7m. Autosalon je rozdělen na dvě části - showroom a zázemí. Příčnou vazbu ...
  • Rodinný dům 

   Autor: Půhon Patrik; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá stavebně technickým a konstrukčním řešením rodinného domu dle zadání. Cílem práce je návrh a posouzení konstrukce, které se co nejvíce blíží předloze. Práce je rozdělena na technický popis konstrukce, ...
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativní budovy z panelových prvků 

   Autor: Vopatová Kristýna; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je návrh administrativní budovy z dřevěných panelů a posouzení konstrukcí za běžné teploty a za požární situace. Posouzení konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Pro určení ...
  • Požární návrh ocelové konstrukce servisní části objektu AWP 

   Autor: Píhová Klára; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se skládá ze tří částí. Část první obsahuje výkresovou dokumentaci, která posloužila jako podklad bakalářské práce. Ve druhé části je řešen koncept požárně bezpečnostního řešení zadaného stavebního projektu ...
  • Požární návrh ocelové konstrukce zastřešení servisního centra 

   Autor: Hruška Josef; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce je zaměřena na výpočet střešní ocelové konstrukce nad servisní halou centra. Nejprve je řešen návrh a posouzení konstrukce za běžné teploty. Následuje stanovení požárního úseku a výpočet stupně požární ...
  • Prohlídka ocelové lávky v Praze 6 

   Autor: Nálepa Lukáš; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Náplní bakalářské práce byla prohlídka lávky pro chodce a cyklisty v Praze-Střešovicích přes ulici Patočkova. Z prohlídky byla pořízena fotodoku-mentace a byla změřena geometrie lávky a dimenze jednotlivých prvků. Dle ...
  • Zastřešení dvojlodního hypermarketu 

   Autor: Hruška Ondřej; Vedoucí práce: Macháček Josef; Oponent práce: Eliášová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit zastřešení dvojlodního hypermarketu v Táboře. Půdorysné rozměry konstrukce jsou 80 x 64 metrů a světlá výška je 5 metrů. Navrhnuty byly tři konstrukční varianty, které byly ...
  • Oblouková lávka přes Úslavu v Plzni 

   Autor: Vakrčka Petr; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh lávky pro peší a cyklisty přes řeku Úslavu v Plzni. Obsahem práci je technická zpráva, statický výpočet všech konstrukčních částí a výkresová dokumentace. Konstrukce je obloukový ...
  • Dřevěná oblouková konstrukce zastřešení sportovní haly 

   Autor: Koubková Kateřina; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů zastřešení dřevěné obloukové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 24 x 42 m, příčné obloukové vazby jsou od sebe vzdáleny 6 m a výška haly ...
  • Lávka pro chodce a cyklisty 

   Autor: Humpal Jakub; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Jára Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení sportovní lávky v sedle Maliníku v Bedřichově. Lávka je navržena jako spřažená dřevobetonová třípolová. Hlavní nosnou konstrukci tvoří tři dvojice lepených lamelových ...
  • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Pod kolem" 

   Autor: Legner Štěpán; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je věnována popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejového mostu, složené ze dvou prostě uložených ocelových plnostěnných nýtovaných nosníků a z ...