Show simple item record

Long Cantilever Structures and their Construction

dc.contributor.advisorFrantová Michaela
dc.contributor.authorMichal Piksa
dc.date.accessioned2019-06-25T22:55:20Z
dc.date.available2019-06-25T22:55:20Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-880323820905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84064
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstrukcemi velkého vyložení a jejich statickým rozborem. Příklady realizovaných staveb s vyloženou částí konstrukce byly analyzovány s ohledem na jejich nosný systém. Dále se práce zabývá technologií a realizací podpůrných konstrukcí, bednících konstrukcí a ošetřováním čerstvého betonu. Ve výstavbě nejen konstrukcí velkého vyložení z betonu je kladen důraz na urychlení výstavby, a proto se práce dotkla i tohoto tématu. Diplomová práce obsahuje i kapitolu pojednávající o materiálu betonu jako takovém a o vývoji jeho vlastností vlivem stárnutí. Těžištěm diplomové práce byl vlastní návrh železobetonové konstrukce velkého vyložení, který vycházel z reálné stavby. Byl vytvořen nejen návrh tvaru konstrukce, ale i podrobný postup výstavby, návrh technologie bednění a podepření konstrukce během výstavby.cze
dc.description.abstractThis diploma work deals with the long cantilever structures and their static analysis. Various examples of realized structures with cantilever were analyzed with respect to their support system. Furthermore, the thesis deals with the technology and implementation of supporting structures, formwork structures and treatment of fresh concrete. The great emphasis during construction of a long cantilever structures is put on acceleration of the construction so this subject is also touched in this work. The thesis also includes a chapter that deals with the concrete material and the development of its properties due to aging. The main focus of the thesis was to design a reinforced concrete structure of a long cantilever, which is based on a real construction. A design was created together with detailed description of the construction work and also proposals for formwork technologies and supports for the structure during construction were made.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVelké vyloženícze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectmonolitcze
dc.subjectbedněnícze
dc.subjecttunelové bedněnícze
dc.subjectkomorový nosníkcze
dc.subjectpodpůrné konstrukcecze
dc.subjectošetřování betonucze
dc.subjectdotvarování betonucze
dc.subjecttechnologie výstavbycze
dc.subjectLong Cantilevereng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectmonolith constructioneng
dc.subjectformworkeng
dc.subjecttunnel formworkeng
dc.subjectbox girdereng
dc.subjectsupporting structureseng
dc.subjectconcrete treatmenteng
dc.subjectcreep of concreteeng
dc.subjectconstruction technologyeng
dc.titleKonstrukce velkého vyložení a způsob jejich výstavbycze
dc.titleLong Cantilever Structures and their Constructioneng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeKellerová Michaela
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record