Show simple item record

Technological, rheological and mechanical properties of cement composites for liquid radioactive waste solidificationdc.contributor.advisorZatloukal Jan
dc.contributor.authorRostislav Kokeš
dc.date.accessioned2019-06-25T22:54:34Z
dc.date.available2019-06-25T22:54:34Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600158605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84028
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou zpracování a ukládání tekutého radioaktivního odpadu. Konkrétně jde o koncentrát několika chemických sloučenin, který je používán v primárním okruhu tlakovodního reaktoru jaderných elektráren jako moderátor. Jeho významnou složkou je kyselina boritá, která výrazně ovlivňuje vlastnosti cementových materiálů. Uvádím zde možnosti, kterými se tato kapalina zpracovává dnes, jejich výhody a nevýhody. Hlavní náplní je však zkoumání chování různých cementových kompozitů, pro solidifikaci tohoto koncentrátu. V rámci experimentu jsem vytvářel vzorky osmi různých směsí pojiv, vždy s dvěma vodními součiniteli. Na nich jsem zjišťoval technologické, reologické a mechanické vlastnosti. Tyto vzorky jsem pak mezi sebou porovnával.cze
dc.description.abstractThis work deals with processing and storage of liquid radioactive waste. Specifically, it is a concentrate of several chemical compounds that is used as a moderator in the primary circuit of the pressurized water reactor of nuclear power plants. Its important component is boric acid, which significantly affects the properties of cement materials. I present here the possibilities that this liquid is processed today, its advantages and disadvantages. However, the main focus is on the behavior of various cementitious composites for solidification of this concentrate. In the experiment, I created samples of eight different binder mixtures, each with two water coefficients. On them I investigated technological, rheological and mechanical properties. Then, I compared these samples to each other.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectradioaktivní odpadcze
dc.subjectcementový kompozitcze
dc.subjecttechnologické vlastnosticze
dc.subjectreologické vlastnosticze
dc.subjectmechanické vlastnosticze
dc.subjectradioactive wasteeng
dc.subjectcement compositeeng
dc.subjecttechnological propertieseng
dc.subjectrheological propertieseng
dc.subjectmechanical propertieseng
dc.titleTechnologické, reologické a mechanické vlastnosti cementových kompozitů určených pro solidifikaci kapalného radioaktivního odpaducze
dc.titleTechnological, rheological and mechanical properties of cement composites for liquid radioactive waste solidificationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDoležel Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorexperimentální centrumcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record