Show simple item record

Design of Appropriate Improvements at Selected Intersections in Prague 6dc.contributor.advisorUhlík Michal
dc.contributor.authorPetr Landa
dc.date.accessioned2019-06-25T22:52:42Z
dc.date.available2019-06-25T22:52:42Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695599977605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83941
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je zhodnocení vybraných křižovatek na Praze 6, které byly vybrány jako rizikové odborem dopravy a životního prostředí ÚMČ Prahy 6. V každé lokalitě byl proveden dopravní průzkum, který měl za cíl sledování a chování všech účastníků provozu. Na základě vyhodnocení průzkumu a dalších aspektů byl vytvořen návrh úprav. Výsledkem jsou studie, které upřednostňují bezpečnost chodců s ohledem na všechny účastníky silničního provozu. Všechny varianty návrhů byly ověřeny rozhledovými trojúhelníky, vlečnými křivkami směrodatného vozidla a byly konzultovány s ÚMČ Prahy 6.cze
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is to evaluate selected intersections in Prague 6, which have been chosen as a risk places in collaboration with the City district Prague 6. In every single locality have been provided traffic survey, which was focused on observation and behavior of all road users. Based on results of traffic surveys and other aspects a new design was proposed. The results of this thesis is a study which prefer pedestrian safety with regard of all road users. New designs were verified for vehicle swept path analysis, geometrically for clear safe view by view triangle and consultation with the City district Prague 6.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzklidnění dopravycze
dc.subjectkřižovatkacze
dc.subjectPraha 6cze
dc.subjectBESIPcze
dc.subjectpřechod pro chodcecze
dc.subjectdopravní průzkumcze
dc.subjectdopravně bezpečnostní opatřenícze
dc.subjecttraffic calmingeng
dc.subjectintersectioneng
dc.subjectPrague 6eng
dc.subjectBESIPeng
dc.subjectpedestrian crossingeng
dc.subjecttraffic assessmenteng
dc.subjecttraffic safety measureseng
dc.titleNávrh vhodných opatření na vybraných křižovatkách v Praze 6cze
dc.titleDesign of Appropriate Improvements at Selected Intersections in Prague 6eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSachl Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record