Show simple item record

Business plan creation

dc.contributor.advisorVaniš Ladislav
dc.contributor.authorArkadii Makhmatov
dc.date.accessioned2019-06-21T22:53:12Z
dc.date.available2019-06-21T22:53:12Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.identifierKOS-985200555505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83688
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je popis procesů spojených se sestavením podnikatelského záměru na založení společnosti zabývající se výrobou pistolových pouzder. Práce se rozděluje na teoretickou, analytickou a návrhovou části. První část je teoretická a popisuje základní pojmy a metody spojené s podnikovým plánovaním. Ve druhé části se provádí analýza možností daného záměru. Třetí část zahrnuje kompletní návrh a výsledky.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is a description of business plan cration processes for the foundation of a holster manufacturing company. The thesis is divided into theoretical, analytical and project part. The first part is theoretical and describes the basic concepts of business planning. The second part describes an analysis of the possibilities of that project. The third part includes the complete project and results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPodnikatelský záměrcze
dc.subjectpodnikatelský pláncze
dc.subjectvýrobacze
dc.subjectBusiness intentioneng
dc.subjectbusiness planeng
dc.subjectmanufacturingeng
dc.titleTvorba podnikatelského plánucze
dc.titleBusiness plan creationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeRejf Libor
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record