Show simple item record

Church of St. Peter and Paul in Řeporyje - photogrammetric documentation of selected partdc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorJakub Mikeš
dc.date.accessioned2019-06-20T22:53:30Z
dc.date.available2019-06-20T22:53:30Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-880323439405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83541
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje tvorbě fotogrammetrické dokumentace věže kostela sv. Pavla a Petra v Praze 5 - Řeporyjích. Cílem práce je vytvoření celkem deseti fotoplánů, které znázorňují strukturu zdiva vnějších a vnitřních stěn věže kostela. Téma diplomové práce vzniklo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze za účelem dokumentace původního vzhledu historických stěn. Ke splnění cíle bylo zapotřebí využít metod jednosnímkové pozemní fotogrammetrie a základních geodetických úloh. V diplomové práci jsou popsány postupy měření, pořízení snímků, zpracování dat a tvorby jednotlivých fotoplánů. Hlavními výstupy této práce jsou vytvořené fotoplány jednotlivých vnitřních a vnějších stěn a celkové rozvinuté fotoplány vnitřních a vnějších stěn věže kostela.cze
dc.description.abstractThe main contents of diploma thesis is the creation photogrammetric documentation of the St. Petr and Pavel´s church town in Prague 5-Řeporyje. The aim of the work is the creation of total ten photoplans, which represent the structure of masonry of exterior and interior walls of church town. The topic of the diploma thesis was created with cooperation with National Heritage Institute in Prague in order to documentation the original appearance of the historic walls. Pieces of knowledge of one shot terrestrial photogrammery and basic geodetic tasks were used for meeting the goal. The measuring, taking pictures, processing data and creating individual photoplans are described in the diploma thesis. The created photoplanes of individual inner and outer walls and the total developed photoplanes of the interior and exterior walls of the church tower are the main outputs of this thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectjednosnímková fotogrammetriecze
dc.subjectfotopláncze
dc.subjectměřická dokumentacecze
dc.subjectvlícovací bodycze
dc.subjectsoftware Topolcze
dc.subjectone shot photogrammetryeng
dc.subjectphotoplaneng
dc.subjectsurveying documentationeng
dc.subjectkontrol pointseng
dc.subjectsoftware Topoleng
dc.titleKostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích - fotogrammetrická dokumentace vybrané částicze
dc.titleChurch of St. Peter and Paul in Řeporyje - photogrammetric documentation of selected parteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChmelíř Jiří
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record