Show simple item record

3D visualization of church in Červená nad Vltavoudc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorMarkéta Pecenová
dc.date.accessioned2019-06-20T22:53:11Z
dc.date.available2019-06-20T22:53:11Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-864663221705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83532
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vizualizací 3D modelu areálu kostela sv. Bartoloměje v Červené nad Vltavou z dob před jeho přesunem. Jako podklad byla použita plánová dokumentace a dobové fotografie. První část práce je věnována kostelu a jeho okolí. V dalších částech je představen modelovací software SketchUp a vizualizační software Lumion 3D. Průběh zpracování v obou softwarech je podrobně popsán. V~rámci této diplomové práce bylo navíc provedeno vektorizování vybraných mapových listů povinných císařských otisků.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on the visualization of a 3D model of the St. Bartholomew church in Červená nad Vltavou from the time period before it has been moved. As resource materials, documentation plans and period photographs were used. The first part describes the church and its surroundings. In the following sections a 3D modeling software SketchUp and a visualization software Lumion 3D are introduced. The course of the modeling process in both softwares is described in detail. As a part of this diploma's thesis, a vectorization of selected map sheets of the obligatory imperial imprints was done.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSketchUpcze
dc.subjectLumion 3Dcze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectpovinné císařské otiskycze
dc.subjectkostel sv. Bartolomějecze
dc.subjectČervená nad Vltavoucze
dc.subjectSketchUpeng
dc.subjectLumion 3Deng
dc.subject3D modeleng
dc.subjectobligatory imperial imprintseng
dc.subjectSt. Bartholomew churcheng
dc.subjectČervená nad Vltavoueng
dc.title3D vizualizace areálu kostela v Červené nad Vltavoucze
dc.title3D visualization of church in Červená nad Vltavoueng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtych Přemysl
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record